et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2019.a raskejõustiku meistrivõistlused

Kestvus: 02.11.2019
Eesmärk:
Populariseerida sangpommisporti ja lamades surumist Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu meistrid.
 
Aeg ja koht:  
02.11.2019 Aia 20, Tallinn, Reval spordiklubi.
Võistluspaika saabumist juhatab korraldaja.
Parkimise juhised edastatakse spordipealikele vahetult enne võistluspäeva
 
Eelülesandmine:
Malevad esitavad võistlust korraldava ülema nimele eelülesandmislehe (lisa 2), kus peab olema ära näidatud toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste ees- ja perekonnanimed, võistlusala, sünniaastad ning eeldatava võistluskaalu hiljemalt 31.10.2019 kell 17.00 e-posti teel margus.purlaukaitseliit.ee
 
Osavõtjad:
Osa võivad võtta kõik Kaitseliidu liikmed, tegevväelased ja töötajad. Igas kaalukategoorias osaleb võistkondlikus arvestuses üks (parima tulemuse saavutanud) maleva võistleja. Individuaalsete võistlejate arvu ei ole piiratud. Võistleja peab olema vähemalt 15a vana. Alla 18 eluaastat vana võistleja puhul on vaja tema vanemate kirjalikku nõusolekut.
 
Võistlustele saabudes esitab võistkonna esindaja võistluste sekretariaati nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (lisa 2), mis on aluseks võistluseelse kaalumise läbiviimiseks ja kaalukategooria määramiseks. Eelülesandmiseta võistkondi võistlustele ei lubata.
 
Registreerimine: algusega 09:30
 
*Medalikomplektid jagatakse välja sõltumata võistlejate arvust.
 
Kaalumine (jõu kahevõistlus ja sangpommisport): viiakse läbi algusega kell 10.00 Kaaluma ja võistlema ei lubata põlvi ja küünarvarsi varjavas dressides võistlejat. Võistlejate kaalumine toimub lühikeses võistlusdressis, ilma jalatsiteta. Kaalumise grupid ja ajakava edastatakse spordipealikudkaitseliit.ee peale eelülesandmist.
 
AJAKAVA
09:30- 10:00               mandaat/võistkondade nimeline registreerimine
10:00- 10:30               võistlejate kaalumine (vastavalt gruppidele)
10:30-                         jõu kahevõistluse võistlused
11:00-                         sangpommispordi võistlused
                                   
*autasustamine toimub vahetult peale võistluste lõppu
*võistluste korraldaja poolt on igale võistlejale shake ja batoon
 
Jõu kahevõistlus
 
1. Eesmärk
1.1. Selgitada välja Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide meistrid jõu kahevõistluses.
 
2. Aeg ja koht
2.1. KL MV jõu kahevõistluse võistlused toimuvad 02. novembril 2019. Võistlus algab kell 10:30
 
3. Osavõtjad ja vanuseklassid
3.1.  Iga KL struktuuriüksus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi;
3.2. Võistlused toimuvad kahes absoluutarvestuse klassis:
- meeste absoluutne kaalukategooria wilks`i punktide alusel;
- naiste absoluutne kaalukategooria wilks`i punktide alusel..
 
4. Võistluste reeglid
Võistluskorraldus:
Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud klassikalise jõutõstmise võistlusmääruste alusel. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal. Lubatud on kasutada põlvesukkasid, randmesidemeid ja tõstevööd. Võistlejal on kohustuslik kasutada kõigis tõsteviisides trikood (pehmest või liibuvast, venivast riidest) või lühikesi liibuvaid pükse; surumisel T-särki, jõutõmbel põlvikuid. Jõutõmbes võib kanda varrukateta särki. Spetsiaalvarustust (tugisärke, -trikoosid ja
põlvesidemeid) kasutada ei tohi.
 
Võistlema ei lubata võistlejaid, kellel kehtib EJTL keeld. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.
 
Võistlejal on lamades surumise ja jõutõmbe sooritamiseks kummalgi alal kolm võistluskatset, mida jälgivad kolm kohtunikku. Kehtib parem katse kolmest. Katse õnnestumiseks on vajalik vähemalt kahe kohtuniku heakskiit. Võistlejad teavitavad oma raskuse, mida püüavad järgmisel katsel tõsta, vähemalt kaks minutit enne katse sooritamist.

Põhinõuded võistluskatsetel:
Lamades surumine: Võistleja peab lamama selili, pea, õlad ja istmik kontaktis pingi pealispinnaga. Jalad peavad olema täistallaga vastu tõstepõrandat. Võistleja käed ja sõrmed peavad pukkidel asetsevast tõstekangist haarama nii, et pöidlad oleksid ümber kangi. Jalgade liikumine on lubatud, kuid nad peavad jääma täistallaga vastu tõstepõrandat. Kui võistleja on korrektse asendi sisse võtnud, võib ta paluda julgestajate abi tõstekangi eemaldamisel pukkidelt. Käte haarde laius ei või ületada 81 cm, mõõdetuna mõlema käe nimetissõrmede vahelt. Pärast kangi eemaldamist pukkidelt peab võistleja sirgete käte ning lukustatud küünarnukkidega ootama peakohtuniku märguannet. Lamades surumise stardimärguandeks on kuuldav käsklus “start” koos allapoole näitava käeviipega. Pärast märguannet peab võistleja kangi rinnale laskma ning hoidma kangi liikumatult rinnal kuni peakohtuniku märguandeni „press“. Seejärel peab võistleja kangi sirgetele kätele suruma ning küünarnukid lukustama. Kui tõstekang on liikumatult sirgetel kätel, annab peakohtunik kuuldava käskluse „pukkidele“ koos
käeviipega tahapoole.

Jõutõmme: Võistleja peab seisma näoga tõstepõranda esiosa poole, tõstekang peab olema horisontaalselt võistleja jalgade ees maas. Võistleja haarab tõstekangist kinni mõlema käega vabalt valitud haardes ning tõstab kangi üles, kuni seisab sirgelt püsti. Tõste lõppasendis peab võistleja seisma sirgelt, põlved lukustatud ja õlad taga. Peakohtuniku märguanne koosneb allapoole suunduvast käeviipest ja kuuldavast käsklusest “alla”. Märguanne antakse alles siis, kui võistleja seisab liikumatult kang käes ja on sisse võtnud ilmse lõppasendi. Iga
mistahes tõstekangi kergitamine või tahtlik katse kangi kergitada loetakse katseks. Kui katse on alanud, ei tohi tõstekang enam allapoole liikuda seni, kuni võistleja ei ole saavutanud püstist asendit lukustatud põlvedega. Kui kang liigub lõppasendis õlgade tahapoole liigutamisel veidi allapoole, siis seda ei loeta katse ebaõnnestumise põhjuseks.
 
5. Võistkondlik arvestus
5.1.  KL struktuuriüksuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse struktuuriüksuse parim koht igas võistlusklassis, kokku kuni 10 tulemust. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10 koht 1 punkt.
5.2. Sama struktuuriüksuse teised võistlejad kohapunkte nö. kinni ei hoia.
 
6. Autasustamine
6.1. Iga võistluskategooria kolme parimat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga. Võistluse esimest kolme võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
 
7. Vaidluste lahendamine
7.1. Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid.
7.2. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 20 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu.
7.3. Peakohtuniku otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

Sangpommisport
Vaata LISA 1