et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Alutaguse malevat juhib uus pealik

01.10.2021
mjr Erkki Karuks
Eile võttis Kirde maakaitseringkonna Alutaguse maleva juhtimise üle major Erkki Karuks.
Traditsioonilisele lipu üleandmistseremooniale eelnes iga-aastane kokkuvõtete tegemine nii Alutaguse maleva kui ka tema malevkondade poolt.
 
Lahkuvat malevapealikut, major Aivar Oja, tulid tehtud töö tänama Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo, Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ning koostööpartnerid teistest malevatest, kohalikest omavalitsustest, allorganisatsioonidest ning politsei- ja piirivalveametist.
 
Alutaguse maleva uus pealik, major Karuks, on teeninud üle aasta samas malevas staabiülemana. Enne seda teenis Viru malevas staabiohvitserina. Oma teenistust alustas ta 1993. aastal ajateenijana Narva piirivalve kordonis, peale mida siirdus Paldiskisse Põhja üksik-jalaväekompaniisse, seejärel teenis Kalevi üksik-jalaväepataljonis. Järgnesid õpingud Kaitseväe Akadeemias, teenistusaastad Jõhvis Viru jalaväepataljonis ja hiljem ka Tapal Kirde kaitseringkonnas ning 1. jalaväebrigaadi staabis.
 
Senine pealik, major Oja, juhtis malevat ligi 3 aastat ja lubas edaspidi panustada vabatahtlikuna Jõhvi malevkonnas.