et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu arengukava 2030

Kaitseliit asutati 100 aastat tagasi ning selle sajandi jooksul on toimunud palju nii meie kõigi, Kaitseliidu, kui kogu riigiga. Tänasesse oleme jõudnud tänu inimeste vabale tahtele ja praegune Eesti on meie kõigi tehtud või tegemata jäänud tegude nägu. Kaitseliidu taastamine ning senine areng on toimunud ainult tänu vabatahtlike olemasolule ja tegevusele, mitte käsulaudadele. Nii võib arvata, et olles jõudnud organisatsioonina tänasele tasemele ilma pikaajalise arengukavata, polegi Kaitseliidule mingit arengukava tarvis. Ka ei saa kurta arengukavade puuduse üle, neid on kõikjal kirjutatud ja rakendatud hulgaliselt, lisaks kehtivale seadusandlusele.

Siiski on Kaitseliidule arengukava tarvis selleks, et leppida kokku kuhu me tahame organisatsioonina jõuda ja missuguseid eesmärke on vaja täita, et Kaitseliit oleks relevantne ka järgmise 100 aasta jooksul, või veel kauem. Ilma arengukavata jätkamine võib luua olukorra, kus Kaitseliidu eest tehakse arenguvalikud ära ning Kaitseliit kujuneb selliseks organisatsiooniks, mille aktiivsed ja produktiivsed liikmed enam olla ei taheta, sest vabatahtlikkus ei ole ammendamatu ressurss.

Kaitseliidu arengukava on koostatud lähtuvalt Eesti julgeolekupoliitika sihist ennetada ja tõkestada ohte ning vajaduse korral neile kiiresti ja paindlikult reageerida ning kaasaegsest Eesti julgeolekupoliitika imperatiivist, et Eesti kaitseb end igal juhul ja ei anna alla. Käesolev dokument on valdkondlik arengukava, mille sisu tuleneb põhiliselt riigikaitse arengukava koostamise ajal selgunud Kaitseliidu spetsiifiliste võimelünkade kõrvaldamise, aga ka kogu Kaitseliidu kaasajastamise vajadusest. Arengukava on koostatud aastani 2030 ning selle elluviimine algab paariaastase ettevalmistusperioodiga, mille jooksul kavandatakse ja kommunikeeritakse arengut tagavad ning korraldavad sündmused ja tegevused Kaitseliidus nii sõjaliseks kaitseks ettevalmistamise kui mittesõjaliste tegevuste kontekstis.

Siinkohal peab eraldi rõhutama, et käesolev arengukava ei dubleeri sõjalise kaitsevõime ja väljaõppega seotud tegevusi, mis tulenevad Riigikaitse arengukavast 2017-26, vaid täiendab seda vabatahtlike mittesõjaliste ja toetavate tegevuste kavandamisega kuni aastani 2030.

Tegemist on kogu Kaitseliidu arendamist hõlmava kavaga ja nii on võimalikult laialdane tagasiside oodatud. Seda saab hõlpsasti anda, kui kirjutate oma Kaitseliidu arendamisega seotud mõtetest aadressile klak2030kaitseliit.ee

Kaitseliidu arengukava 2030
Kaitseliidu arengukava 2030 põhimõtteline kujustus