et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu arengukava 2035

Teema tutvustuseks esitame väljavõtte Kaitseliidu arengukava 2035 kavandi sissejuhatusest: „Kaitseliidu (KL) arendamise juhtmõtteid on eri aegadel sõnastatud arenguteesidena või arengukavadena. Kaitseliidu arengukava (KLAK) muutus kohustuslikuks dokumendiks 2013. aastal, Kaitseliidu seaduse (KaLS) muudatuse jõustumisel. Seaduse järgi kinnitab arengukava Kaitseliidu kõrgeim juhtorgan – keskkogu. Kaitseliidu arengukava 2035 (KLAK35) lähtub sellele eelnenud Kaitseliidu arengukavast 2030 (KLAK30). KLAK35 on järjekorras teine ja toetub KLAK30 raames alustatud tegevustele. Arengukava suunistavad Eesti julgeolekupoliitika alustes (2023) kirjeldatud põhimõtted, samuti sõjalist riigikaitset ja kriisiohjet reguleerivate seaduste sisu ja mõte. Eesmärgiks on Kaitseliidu valmidus täita oma ülesandeid nii sõja kui mittesõjalise kriisi korral.“
 
Dokumendi kavand kajastab Kaitseliidu keskjuhatuse pöördumise alusel kogutud Kaitseliidu struktuuri- ja selle allüksuste (kesk-)juhatuste tähelepanekuid. KLAK 2035 kavandile on esitanud oma arvamuse nii kaitseminister, kui ka Kaitseväe juhataja. Ülalpool oleva lingi kaudu on endiselt võimalus tutvuda KLAK35 kavandiga. KLAK 2035 on plaanitud kinnitada juulis 2024 toimuval keskkogul.

Head lugemist ja kaasamõtlemist!