et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu juristide sektsioon

Kaitseliidu juristide sektsioon (edaspidi sektsioon) on huviring Kaitseliidu kodukorra § 32 lõike 1 tähenduses, mis  koondab Kaitseliidu üleselt Kaitseliidu liikmeid, kes valdavad juriidikat või omavad juriidilist haridust ning soovivad panustada Kaitseliidu tegevust puudutava õigusloome arendamisesse, et toetada sellega Kaitseliitu tema ülesannete täitmisel.
 
Kaitseliidu juristide sektsiooni põhikiri 
 
Sektsiooni tegevust kavandab ja korraldab Kaitseliidu ülema õigusnõunik Marek Ranne
 
Sektsiooni eesmärk on hoida ja edendada Kaitseliidu tegevusi, osaledes Kaitseliidu toimimise aluseks olevate õigusaktide eelnõude ja projektide väljatöötamises, ettevalmistamises ning aruteludel.
 
Sektsiooni liikmed:
 
Kollegiaalsse organisse kuulumise järgselt
1) Teet Kurs - keskjuhatuse liige - Pärnumaa malev
2) Toomas Piirmann - keskkogu koosoleku juhataja - Võrumaa malev
3) Tiit Pruul - keskrevisjonikomisjoni esimees - Saaremaa malev
4) Neeme Väli - vanematekogu esimees -Tallinna malev
 
Struktuuriüksusse kuuluvuse järgi
1) Pavel Gontšarov - küberkaitseüksus
2) Alar Urm - Lääne malev (maleva erialapealik jurist)
3) Daimar Liiv - küberkaitseüksus
4) Anna-Liisa Birk - Tartu malev (maleva erialapealik jurist)
5) Kaido Tropp - Tallinna malev
6) Hannes Toodu - Pärnumaa malev
7) Tõnu Kibena - Järva malev

Sektsiooni arutluses olevad teemad:  Sektsiooni tegevuses osalemine toimub liikme enda vabatahtlikuse alusel selle eest tasu saamata.
 
Sektsiooniga liitumiseks esita oma tahteavaldus Marek Ranne e-posti aadressile marek.rannekaitseliit.ee