et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu keskkogu kinnitas järgmise aasta eelarve projekti

07.10.2018
Sakala maleva staabi- ja tagalakeskus
Autor: Sakala malev
Kaitseliidu keskkogu kinnitas 6. oktoobril Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuses Kaitseliidu 2019. a  eelarve projekti ja riigieelarvest sihtotstarbelise rahastamise taotluse perioodiks 2020-2023.
Keskkogul tõdeti, et Kaitseliit on oma toimimises saavutanud hea planeerimisvõimekuse ja  plaane täidetakse eelarvedistsipliinist kinni pidades heaperemehelikult. Seda kinnitab vaade tänastele arvnäitajatele.
 
Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili  rääkis organisatsiooni edasiminekutest ning rõhutas, et kõige baasiks on kodanikuinitsiatiiv ning organisatsioonis on oluline iga liige ja igal liikmel on õigus riiki kaitsta. See on Kaitseliidu olemuse vundament.
 
Sõna sai Kaitseliidu Vanematekogu esindajana Aivar Riisalu, kes tõi esile Vanematekogu ideid Kaitseliidu juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ning esitles teisi tulevikku suunatud Vanematekogus tõstatatud alateemasid.
 
Keskkogu on Kaitseliidu kõrgeim organ. Sinna kuuluvad Kaitseliidu ülem või tema asendaja ning  liikmeskonda omavate struktuuriüksuste esindajad. Keskkogu koguneb korraliselt vähemalt kaks korda aastas.