et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu kooli juhib uus pealik

06.05.2024
Autor: Ülle Raavel
Lõppenud nädalal võttis Alu mõisas peetud tseremoonial Kaitseliidu kooli juhtimise üle major Margo Sai.
Margo Sai on tegevteenistuses alates 2008. aastast. Ta on sõjalise hariduse omanandud nii Kaitseliidu koolis kui ka kaitseväe akadeemia kursustel. Samuti on ta lõpetanud Mainori kõrgkooli ärijuhtimise alal.
Major Sai on teeninud nii Pärnumaa maleva instruktorina kui ka tagalaülemana. Aastatel 2015 – 2017 oli ta Saaremaa maleva staabiülem. Teda on tunnustatud Kaitseliidu Valgeristi III klassi ja Kaitseliidu teenetemedali erinevate klassidega. Major Sai on ka hinnatud riigikaitseõpetaja.
Kaitseliidu kool tegutseb alates 2001. aastast ja tegeleb peamiselt Kaitseliidu vabatahtlikele ja teenistujatele juhtimisalase ja instruktorikoolituse läbiviimisega. Kool asub Raplamaal Alu mõisas alates 2002. aasta detsembrist ja selle ülesehitamisel on olnud oluline roll Taani Kodukaitsel. Taani Kodukaitse Akadeemia koolitas Kaitseliidu töötajaid mitmetel erinevatel teemadel ning valmistas neid ette oma teadmiste edasiandmiseks Eestis. Suureks abiks olid taanlased ka väljaõppeks vajalike vahendite soetamisel ja kursuste ülesehitamisel.
Kaitseliidu kool on mitteformaalne haridusasutus, mis tegutseb Kaitseliidu täiendõppeasutusena. Koolis on kaks õppesuunda: sõjaväelise juhtimise õppesuund ja inimvara arendamise õppesuund.