et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu lähiajaloo näitus Kaitseliidu peastaabi vestibüülis

Lähiajaloo näitus Kaitseliidu peastaabis

foto: staabiülem major Indrek Sild

Lühiülevaade laskevõistlustest Poolas ja Valgamaal.

Septembri keskel NATO reservvägede laskevõistlustel „Snajper 2013“ Poznanis osales võistlustel 208 võistlejat, neist 90 välisvõistlejat kokku üheksast riigist.

Välisvõistkondade individuaalarvestuses sai Lääne maleva liige nooremleitnant Tõnu Teder esimese koha. Näitusel saab näha Tõnu Tederile autasuks antud kristallist karikat.
Eestit esindas „Snajper 2013“ võistlusel kaks võistkonda, kes olid komplekteeritud Lääne maleva võitlejatest.

Augustikuu viimasel päeval toimus Valgamaal, Unikülas, endises nõukogude raketibaasi territooriumil kombineeritud laskevõistlus „Koloneli laskmine 2013“, millest oma võistkondadega võtsid osa Kaitseliidu Valgamaa maleva allüksused, Kaitseväe ühendatud Õppeasutused, Kuperjanovi jalaväepataljon, Läti Zemessardze 27. pataljon,
Kaitseliidu Sakala malev, Kaitseliidu Tartu malev, Valga politseijaoskond ja Kaitseliidu Võrumaa malev kokku 41 võistlejaga. Võistlusrada koosnes erinevatest harjutustest, kus oma osavõtust tuli näidata käsigranaadi heitmises, püstolkuulipildujast ja püstolist laskmises.

Sakala maleva võistkonda kuulusid võistlejatena vanemseersant Olev Kookla, nooremveebel Lauri Nälk, veebel Marko Melnits ja lipnik Henri Paavo ning võistkonna esindajana nooremseersant Martin Link. Individuaalarvestuses oli parim Olev Kookla, kes sai 7. koha.
„Koloneli laskmist“ võib pidada Eesti üheks vanima traditsiooniga
laskevõistluseks, mis on olnud põhiosas muutumatuna 1990. aastate lõpust
üle kümne aasta. Võistlusraja pikkus on umbes 500 meetrit.
Arvestus on võistkondlik ja individuaalne, võistkonnas neli laskjat.

Tekst: Valgamaa maleva nooremseersant Martin Link,
kujundus: Tanel Lään, Kaitseliidu muuseum, 2013