et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu meistrivõistlused laskmises

Kestvus: 15.06.2019
I EESMÄRK 
 • Selgitada välja 2019. a. Kaitseliidu meistrid laskmises individuaalselt kui ka meeskondlikult, samuti noorte meistrid.
 • Tõsta laskurite meisterlikkuse taset.
 • Laskespordi propageerimine kaitseliitlaste, Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni liikmete hulgas.
 • Lasta tulemusi korrespondentsvõistluse jaoks. 

II AEG JA KOHT

Võistlus toimub 15.juunil 2019 . a. KL Tallinna Maleva Männiku lasketiirus.
 
III OSAVÕTJAD 

Võistlusest võtavad osa kõik Kaitseliidu Malevad, Kaitseliidu Peastaap ning Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonid. 

IV EELREGISTREERIMINE 
 • Võistkondade eelülesandmine toimub kirjalikult hiljemalt 10.juuniks 2019.a Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiiru e-posti aadressil  karin.murukaitseliit.ee.
 • Malevad esitavad võistlust korraldava ülema nimele eelülesandmislehe, kus peab olema ära näidatud võistkonna suurus võistlusklasside kaupa, toitlustamine ning saabuvate inimeste üldarv.
 • Eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlustele ei lubata. 
V VÕISTLUSTE AJAKAVA 
 
09:00- 09.20   Registreerimine ja mandaat Männiku Lasketiirus
09.20 - 09.30  Võistkonna esindajate nõupidamine
09.30 - 09.40  Rivistus ja võistluse avamine
10.00 - 15.00  Võistluse aeg
15.30              Võistluse lõpetamine
 
Laskeharjutused:
Harjutus nr 1   3 x 10 lasku   KL tabelrelv (AG 3, GALIL AR, AK-4, M-14)
Distants:         100 m
Märkleht:        roheline rinnakuju ringidega
Riietus:           välivorm
Asendid:         lamades, põlvelt ja püsti
Lasud:            5 proovilasku ja kolm 10-lasulist seeriat
Aeg:                Proovilasud 8 min, lamades 8 min, põlvelt 10 min ja püsti 12 min
Osalejad:       2 laskurit (alates 18 a ja vanemad)
 
Harjutus nr 2  30 lasku         KL tabelrelv (H&K USP, Makarov)
Distants:        25 m
Märkleht:       ISSF „sportpüstoli ringmärk“
Riietus:          välivorm
Asend:           püsti, lubatud kahe käega
Lasud:           5 proovilasku ja kuus 5-lasulist seeriat
Aeg:               iga 5-lasuline seeria 5 min
Osaleb:          2 laskurit (alates 18 a ja vanemad)
 
Harjutus nr 3   30 lasku 300m KL tabelrelv (AG 3, GALIL AR, AK-4, M-14, SKY)
300m ISSF märkleht (elektroonika)
Osaleb:           2 laskurit
 
Harjutus nr 4   30 lasku         väiksekaliibrilisest püssist (standard- või vabapüss)
Distants:          50 m
Märkleht:         ISSF “50 m püssileht” (elektroonika)
Riietus:            vastav sportlaskmise võistlusmäärustele
Asend:             lamades
Lasud ja aeg:   Proovilasud, arv piiramata, aeg 10 min ning
                        30 võistluslasku, aeg 25 min                      
Osaleb:           2 noort (kuni 18a. k.a.)
Noorte korrespondentsvõistluse harjutus
 
Harjutus nr 5  30 lasku         väiksekaliibrilisest püstolist
Distants:         25 m
Märkleht:        ISSF “sportpüstoli ringmärk”            
Riietus:           vaba
Asend:            püsti, ühe käega
Lasud:            5 proovilasku ja kuus 5-lasulist seeriat
Aeg:                iga 5-lasuline seeria 5 min
Osaleb:           1 noor (kuni 18a. k.a.)
                       
NB! Püssiharjutustes võib lamades -ja põlvelt asendis kasutada rihma ning põlvelt asendis               ( automaat) põlvekotti. 
 
VI VÕISTLUSTINGIMUSED
 
Võistkond koosneb  üheksast võistlejast (igaüks võistleb ühes harjutuses) ja ühest võistkonna esindajast, kes võib olla võistkonna seast. Individuaallaskurite arvu ei piirata, kuid tuleb üles anda eelregistreerimisel. Märklehtede vahetamise organiseerib võistkond ise. Tulemuste arvestamisel ja paremusjärjestuse selgitamisel lähtutakse kehtivatest Laskespordiföderatsiooni (ISSF) võistlusmäärustest. Paremusjärjestus määratakse võistkonnaliikmete poolt väljalastud silmade summa alusel. Võrdse tulemuse korral arvestatakse paremat individuaaltulemust harjutuses nr.1.
Juhendiga mittemääratletud küsimused lahendab kohtunikekogu.
 
VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
 
Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste teatamist. Hilisemaid esitatud proteste kohtunikekogu arutama ei hakka.
 
VIII AUTASUSTAMINE 

Üldarvestuses esimesele, teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondi autasustatakse plaadi -ja diplomiga.
Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse kolme paremat laskurit, harjutuses nr 1, 2 ja 3 mehed ning naised, harjutuses nr 4 ja nr 5 poisid ja tüdrukud eraldi Kaitseliidu spordimedali ja diplomiga.
 
IX ORGANISEERIMINE 

Võistlused organiseerib KL Tallinna Malev. Võistlusi juhib kohtunikekogu.
 
X MUUD KÜSIMUSED
 •  Võistlejatel kohal olla 20 min. enne laskeharjutuste algust.
 • Võistluse avamisel ja lõpetamisel esineda oma ametkonna vormis.
 • Harjutuste nr 4 ja 5 täitmisel on riietus vaba, kuid peab vastama laskespordi võistlusmäärustele. Harjutus nr 1,2 ja 3  täitmisel on riietus suvine välivorm.
 • Võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmaga.
 • Lõunasöök on tagatud kõigile osalejatele ja esindajatele.
 • Mandaatkomisjonile esitada kirjalik nimeline ülesandmine laskeharjutuste järgi lähetatava organisatsiooni ülema allkirjaga ja osalejate ohutustehniliste teadmiste kontrolllehe allkirjadega. 

XI MÄRKLEHTEDE VAHETAMINE
 
 • 100 m 2 laskurit vahetavad omavahel erinevates vahetustes lehti
 • 300 m ja sportpüssi märke ei vahetata
 • püstolilaskur vahetab oma lehed ise