et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Tartu malev peab 90. juubelit

19.10.2007
Kaitseliidu Tartu malev tähistab oma 90. aastapäeva 20. oktoobril 2007.a. Riia 12, Tartus.
Päevakavas on Kaitseliidu Tartu ja Tartumaa Maleva maja infotahvli avamine (Riia 12 maja ees) algusega kell 15.15.

16.00 toimub pidulik aktus kuhu on palutud riigivõimu esindajad, kõrgemad sõjaväelased, koostööpartnerid, malevlased, Kaitseliidu eriorganisatsioonide juhid ja liikmed. Aktusele järgneb maleva pealiku kapten Asko Areni vastuvõtt ja seejärel seltskondlik koosviibimine.

Kaitseliidu Tartu malev annab välja spetsiaalse mälestusmündi mille on valmistanud OÜ ARS Metallitööd ja mida on võimalik kõikidel soovijatel ka enesele soetada.

1917.a. 20. oktoobril arutas Tartu linnavolikogu linna ja linlaste julgeoleku tagamist demoraliseerunud Vene väeosade eest. Moodustati komisjon, mis otsustas 13. novembril 1917 asutada vabatahtlikest reservmiilits. Organisatsiooni kuulumist näitas puna-valge käeside koos kirjaliku tõendiga. Reservmiilitsasse astusid majaomanikud, kaupmehed, üliõpilased ja teised, kes ei pooldanud enamlikku maailmavaadet.

29. märtsil 1990.a. toimus Tartu KEK-i konverentsisaalis Tartu KEK-i ja Kaitseliidu algatusrühma asutamisekoosolek, mida juhatas Harri Henn kes andis ülevaate Kaitseliidu ajaloost 1917 – 1940.
27. aprillil 1990.a. Tartu linnapea korraldusega registreeriti Tartu Kaitseliidu Maleva põhikiri ja tunnustati malevat kui juriidilise isiku õigusvõimet. 27. veebruaril 1991.a. Tartu maakonnavalitsuse määrusega nr 50 kinnitati ja registreeriti Eesti Kaitseliidu Elva Malevkond. Tartu maakonnavalitsuse määrusega nr 6401 kinnitati põhikiri.
13. aprillil 1992.a. Eesti Vabariigi Kaitsejõudude Peastaabi ülema direktiiviga nr RK-2/AS jaotati alates 1. maist 1992.a. Eesti Kaitseliit majanduslikult ja administratiivselt 16. malevaks, seega jäid Kaitseliidu Tartu malev ja Kaitseliidu Tartumaa malev.
23. juunil 1992.a. anti välja Tartu KL Maleva struktuur. 27. juulil 1993 Kaitseliidu ülema käskkirjaga nr 143-a reorganiseeriti Tartu ja Tartumaa malevad ühtseks malevaks.
06. augustil 1993.a. Tartu ja Tartumaa malevate esindajate koosolekul oli üheks päevakorrapunktiks ühendatud maleva nimetuse määramine. Nime ettepanekuid oli kolm, jäi 123 poolthäälega Kaitseliidu Tartu Malev.
Tartu Ülikooli Kaitseliidu Üksuse asutamise koosolek toimus 04. märtsil 1996, millega pandi alus Akadeemilise Malevkonna loomisele.
22. detsembril 2003.a. Kaitseliidu ülema käskkirjaga kinnitati malevate struktuurid. Hetkel tegutsevad Kaitseliidu Tartu Maleva koosseisus:

• I malevkond
• Tamme malevkond
• Akadeemiline malevkond
• Elva üksikkompanii

Eriorganisatsioonidest:

• Naiskodukaitse Tartu ringkond,
• Kodutütarde Tartu ringkond,
• Noorte Kotkaste Tartu malev.