et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu üksused tegutsevad Siilil koos kaitseväe ja liitlastega

17.05.2022
Autor: Kaitsevägi
Seoses suurõppuse Siil 2022 algusega tegutsevad alates tänasest Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonnas, peamiselt Saaremaal, Eesti ja liitlasriikide kaitsejõudude liikmed. Tegevused toimuvad nii maal, merel kui õhus.
Teisipäeval, 17. mail saab Siil nähtavamaks Pärnu elanike jaoks, kui pärastlõunast südaööni tegutsevad kaitseliitlased ja mereväelased Pärnu sadama piirkonnas. Üksused harjutavad sadamakaitset ja koostööd. Kaitseliitlasi võib näha tegutsemas ka sadamat ümbritsevatel aladel eelnevalt kooskõlastatud paikades.
 
 
Alates 18. maist harjutavad Saaremaa lääneosas erinevaid tegevusi kaitseliitlased ja Kaitseväe õhu- ja mereväelased ning liitlasvägede võitlejad. Kaitseliidu üksustest toimetavad saarel Lääne maakaitseringkonna Pärnumaa, Saare kui ka Lääne malev.
 
Kolonelleitnant Tõnu Miil, Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna ja Pärnumaa maleva pealik märkis,et kuigi sel aastal on suurõppuse tegevused põhiosas Kagu-Eestis ja Põhja-Eestis keskpolügoonil, toimub mõneti erakordsena suures mahus tegevusi ka Lääne maakaitseringkonna vastutusalas peamiselt Saaremaal, kus Siiliga paralleelselt on käimas USA juhitud õppus Defender Europe.
 
„Saarel toimuvad USA merejalaväelaste juhtimisel lahinglaskmised mitmikraketiheitjast MLRS ja raketisüsteemist Maverick ning õhu- ja meredessandi harjutus, kus kasutatakse eri paigus nii koptereid kui randumisaluseid. Kuna siin ei ole tegu kaitsejõudude eraldatud harjutusväljaga vaid inimeste igapäevase elukeskkonnaga, proovime elanikke kindlasti võimalikult vähe häirida, oleme alasid kooskõlastanud ning elanikke õppusest teavitanud.
Paraku on reaalsus, et päris kõikideni meie teavitused ei jõua kuid anname oma parima ja loodame natuke ka inimeste vastutulelikkusele. Eriti praegu on ju selge, et väikeste riikide jaoks ei ole olukord Euroopas sugugi turvaline, iseseisvuse ja kaitsetahte kindlustamine ning selle harjutamine meie oma riigi kaitseks on vajalikum kui kunagi varem.  Üheskoos me seda kaitsemegi – Eesti elanikud koos kaitseliitlaste, reserv- ja tegevväelaste ning  liitlastega,“ ütles Miil.
 
Liitlasvägedest on saarel nähtavaim Ühendriikide merejalaväe ekspeditsioonivägede üksus, mille võitlejad harjutavad muuhulgas dessanti nii kopteritelt kui laevadelt.
Sellega seoses toimuvad kuupäevadel 18.-22. mai saarel helikopterite ja kopterlennukite lennud ja maandumised eelnevalt kokkulepitud aladele Saaremaal. 20.-22 mail võivad lennud toimuda ka ajavahemikus kell 22-03. Öiste lendude toimumine tuleneb õppetegevuse vajadusest.
 
19.-22. mail harjutatakse rannikudessanti, mille käigus liigutatakse tehnikat ja üksuseid eelnevalt kooskõlastatud rannikualade kaudu laevadelt maismaale. Selleks kasutatakse hõljukeid LCAC ning praame LCU, millelt randuvad liitlasüksused koos rasketehnikaga.
 
19.-20. mail toimub õhk-maa laskeharjutus ründelennukitelt A-10 Saaremaal Undva poolsaarest põhja suunas jäävale merealale. Harjutuse käigus kasutatakse pardakahureid, õhk-maa tüüpi juhitavaid rakette ja imitatsioonivahendeid. Laskeharjutus leiab aset ajavahemikus 13-15.
 
23. mail kell 12-16 korraldatakse mitmikraketiheitja HIMARS lahinglaskmine Saaremaal Undva poolsaarelt põhja suunas jäävatele meresihtmärkidele. Samas piirkonnas toimub ründelennukite tegevus.
 
Õppus Siil 2022 on taasiseseisvunud Eesti üks suurimaid sõjalisi õppuseid, kus Eesti kaitsmist harjutavad ligi 15 000 reservväelast, tegevväelast, ajateenijat, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit.  Selle põhieesmärk on kontrollida rahvusvahelises raamistikus kaitseväe lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust. Õppus korraldatakse Kagu-Eestis ja kaitseväe keskpolügoonil. Samaaegselt läbi viidav USA juhitud õppus Defender Europe viiakse läbi Saaremaal, Lääne-Eestis ja Lõuna-Eestis.