et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu ülem

Kindralmajor Ilmar Tamm
Sündinud 4. mail 1972 Tartus

Haridus
1991 Tallinna Polütehnikum, raadioside ja -levi eriala

Sõjaline haridus
1994 Soome Maakaitsekõrgkool, ohvitserikursus
1995 Ameerika Ühendriikide armee sidekeskus, sideohvitseri kursus
1998 Soome Maakaitsekõrgkooli pataljoni ülema kursus
1999 Soome kaitsejõudude Sidekool, sideohvitseri kursus
2001 Soome Maakaitsekõrgkool, vanemstaabiohvitseride kursus
2013 Royal College of Defence Studies, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, strateegia- ja juhtimiskursus
 
Teenistuskäik
1992 Ajateenistus Eesti kaitseväes
1994–1995 Üksik-sidepataljoni sidekompanii ülem
1996 Üksik-sidepataljoni staabi operatiiv- ja väljaõppe sektsiooni ülem
1996–1997 Üksik-sidepataljoni staabiülem
1997–1998 Üksik-sidepataljoni ülem
1998–1999 Kaitsejõudude peastaabi sideosakonna ülem (G-6)
2001–2005 Kaitsejõudude peastaabi side- ja infosüsteemide osakonna ülem (J-6)
2005–2008 Käimasolevate operatsioonide ja õppuste sektsiooni ülem, NATO maavägede staabi sideosakond, Heidelberg, Saksamaa Liitvabariik
2007–2008 Ühendoperatsioonide koordineerimiskeskuse sideülem (JCCC/ CJ6 OPS), ISAF peakorteri sideosakond, Kabul, Afganistani Islamivabariik
2008–2012 NATO Küberkaitse koostöökeskuse ülem
2013–2018 Kaitseliidu peastaabi ülem
2020–2023 Balti Kaitsekolledži ülem
juunist detsembrini 2023– kaitseväe juhataja asetäitja
detsembrist 2023– Kaitseliidu ülem
 
Auastmed
1994 - nooremleitnant
1996 - leitnant
1998 - kapten
2001 - major
2005 - kolonelleitnant
2013 - kolonel
2020 - brigaadikindral
2023 - kindralmajor
 
Autasud
Kotkaristi V klassi teenetemärk
Kaitseliidu Valgeristi II klass
Kaitseväe teenetemärk riigikaitseliste teenete eest
Kaitseväe eriteenete rist
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Kaitseliidu eriteenete medal
NATO eriteenete medal
Rahvusvahelistes rahuoperatsioonides osalenu medal
NATO medal
Mälestusmedal “10 aastat taastatud kaitseväge”
Soome kaitsejõudude sideohvitseride rist
Eesti Reservohvitseride Kogu eriteeneterist
 
Perekond
Abielus, kaks täisealist tütart