et
en
Teksti suurus:
A A A

​Kaitseliidu ülema sõnul tuleb inimesi rohkem riigikaitsesse kaasata

11.02.2020
Akadeemilise malevkonna aastakoosolek
Autor: Maarja-Liis Mereäär
Laupäeval, 8. veebruaril Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemilise malevkonna aastakoosolekut külastanud Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänas malevkondlasi tubliduse eest ülesannete täitmisel ja seadis malevkonnale uusi rajajooni.
Ta tõi välja Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuri erinevused ning rõhutas, et viimastel aastatel on suhtutud oma ülesannete täitmisse liiga kitsalt. Ei saa tegeleda üksnes sõjaaja koosseisude täimisega, vaid tuleb arendada tegevusi, mis annaksid teistele ühiskonnaliikmetele riigikaitseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning kaasaksid neid riigikaitsesse.
 
Kindral Ühtegi tuletas meelde, et kui 24 aastat tagasi, 4. märtsil 1996 Tartu Ülikooli nõukogu saalis Tartu maleva Akadeemilisele malevkonnale ülikooli rektoraadi eestvedamisel alus pandi, siis kujunes see akadeemilisi kodanikke koondav malevkond sillaks Kaitseliidu ja kõrgkoolide vahel. Sillaks, mis ühendas erinevaid generatsioone ning avas keskkooli lõpetanud ja kõrgharidust nõudma tulnud noortele tee vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni juurde. Tänaseks on malevkond edukalt täitnud sõjaaja struktuure ja väljaõppeülesandeid. Samal ajal on nii Tartu kui Tallinna akadeemiliste malevkondade keskmine vanus suurenenud ja ulatub üle neljakümne eluaasta. Akadeemiline malevkond kaotab sidet oma territooriumiga.
 
Kaitseliidu ülem küsis kui tugev on täna Kaitseliidu side Tartu kõrgkoolidega, kui hästi Akadeemilist malevkonda kõrgkoolides teatakse? Kus on need kahekümneaastased tudengid, kellel oleks täna koos vanema põlvkonnaga totaalkaitse edendamisel hoopis rohkem teha kui lihtsalt olla hästi ettevalmistatud konventsionaalseks sõjaks? Kindral Ühtegi sõnul oleme praegu keskendunud üksnes võitlusjõu füüsilise komponendi tugevdamisele, kuid jätnud unarusse kontseptuaalse ja moraalse komponendi. Kaitseliit ei ole sissepoole suunatud organisatsioon, vaid organisatsioon, kes peab inimesi kaasa tõmbama. Ta soovis Akadeemilisele malevkonnale palju edu ja soovitas mõelda, kuidas saada taas ühendavaks sillaks generatsioonide vahel.
 
Tartu Kaitseliidu majas Riia 12, Kaitseväe Akadeemia saalis peetud aastakoosolekul meenutas Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemiline malevkond 95 aasta möödumist Tartu organiseeritud tudengite relvile asumisest 1924. aasta 1. detsembri kommunistliku riigipöördekatse ajal.
 
405 liikmega Akadeemiline malevkond on praegu Tartu maleva ja Lõuna maakaitseringkonna suurim. Malevkonna pealikul Janek Riivesel oli tublimate malevkondlaste tänamisel öelda palju häid sõnu tehtud töö eest.