et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu uus ülem on kolonel Riho Ühtegi

22.07.2019
19. juulil toimus Kaitseliidu koolis Alus Kaitseliidu ülemate pidulik vahetustseremoonia.
Senine ülem kindralmajor Meelis Kiili andis Kaitseliidu lipu üle kaitseminister Jüri Luigele. Minister usaldas Kaitseliidu lipu vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni uuele ülemale kolonel Riho Ühtegile.
Tseremoonial olid väljas kõigi Kaitseliidu malevate, kooli ja küberkaitse üksuse lipud meeskondadega, samuti Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde üldlipud. Pidulikkust lisas Kaitseväe orkester ja Kaitseliidu lahkuva ülema auks toimuv traditsiooniline llipudefilee. Peale lipu üleandmist astus kindralmajor Kiili oma kodumaleva, Viru maleva üksuse rivvi.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul eeldab Kaitseliidu ülema ametikoht põhjalikke teadmisi riigikaitsest, pikaajalist teenistuskogemust ning strateegiliselt mõtlemise oskust. “Vabale tahtele tugineva sõjalise organisatsiooni liidriks olemine nõuab ohvitserilt ehk enamatki kui traditsioonilise sõjalise üksuse juhtimine,“ sõnas ta. 

Luik märkis, et kindralmajor Meelis Kiili on teinud suurepärast tööd ning on veendunud, et kolonel Riho Ühtegi võtab juhtimise üle, arendades Kaitseliitu edasi järjepidevalt, tasakaalustatult ja professionaalselt.

„Kolonel Ühtegi mitmekesine kogemus kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülemana annab tugeva eelduse tõsiseltvõetavaks ja kõrgel tasemel Kaitseliidu juhtimiseks ja arendamiseks,“ lausus Luik.

Riho Ühtegi on üks Kaitseliidu Tartumaa maleva asutajaliikmetest.

Alates 2012. aastast oli kolonel Ühtegi kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem. Tema juhtimisel on loodud ja välja arendatud Eesti erioperatsioonide sõjaline võimekus, mida hinnatakse kõrgelt nii kodu- kui välismaal.

Oma teenistuse jooksul on kolonel Ühtegi olnud Kaitseväe peastaabi ja maaväe staabi luureosakonna ülem, õppejõud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning Luurepataljoni ülem. Ta on osalenud välisoperatsioonidel Afganistanis ning olnud kaitseatašee Georgias.

Lisaks oma ametikohajärgsetele ülesannetele koolitab Riho Ühtegi Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetajaid ning panustab Kaitseliidu väikeüksuste taktika arendamisse.

Riho Ühtegi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning Balti Kaitsekolledži kolonelide kursuse.
„Olen uhke ja tänulik, et saan asuda juhtima sellist unikaalset ja laiapindset organisatsiooni, nagu seda on Kaitseliit. Kindral Kiili jätab mulle organisatsiooni, mis on teinud oma arengus märkimisväärse sammu suunas, et meie riik oleks kaitstud paremini kui kunagi varem. Suur tänu talle selle eest“, ütles kolonel Ühtegi.

„Paraku on sõjandus pidevas muutumises olev valdkond, mis aja jooksul on haaranud üha uusi dimensioone ja käitumispõhimõtteid, Efektiivne riigikaitse tähendab aga valmisolekut ohtudele vastu seista. Seetõttu peab ka Kaitseliidu areng jätkuma suunas, mis võimaldab tõhusalt ära kasutada vabatahtlike potentsiaali kriisis ja sõjas. Võttes kindral Kiililt üle Kaitseliidu, soovin keskenduda just ennekõike maakaitse edasiarendamisele, mis peaks olema ühtemoodi tõhus nii konventsionaalsele rünnakule kui ka hübriidohtudele vastu seismiseks“, lisas ta.

Pärast seitse aastat kestnud edukat teenistust sel ametikohal siirdub senine Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili välisteenistusse.

Vastavalt Kaitseliidu seadusele juhib Kaitseliitu Kaitseliidu ülem, kes allub vahetult Kaitseväe juhatajale. Kaitseliidu ülema nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt Vabariigi Valitsus kaitseministri ja Kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul, kuulates ära vanematekogu arvamuse.