et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliit korraldab riigikaitselaagri

11.01.2022
Ehituskooli õpilased mulluses riigikaitselaagris
Autor: META
Kolmapäevast reedeni toimub Tallinnas ja Harjumaal esimene tervenisti Kaitseliidu poolt korraldatav riigikaitselaager, mille viib läbi Tallinna malev.
Talvisesse laagrisse läheb ligi 60 Tallinna ehituskooli ja Kopli ametikooli riigikaitseõpilast. Kahe ja poole päevane välilaager lõpetab koolides riigikaitse kursuse õppekava.

Riigikaitse õpetus valikainena annab noortele teoreetilised teadmised riigikaitse ülesehitusest, kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimisest, relvastuse arengutest, kodanikukaitse temaatikast ja esmaabi osutamisest. Välilaagris omandavad õpilased praktilisi oskusi, eelkõige esmast kogemust talvel välitingimustes elamisest, lahingukannatanule abi andmisest, sportrelvadega laskeõppest ja palju muud. Lisaks saavad õpilased kaitseliitlaste juhendamisel harjutada jaosuuruse üksuse juhi rolli. Läbi juhi ja alluva rolli tekib õpilastel võimalus kogeda kaitseväelist korda, rutiini, päevaplaani ja distsipliini. „Välilaager on ka hea võimalus tutvuda Kaitseliiduga. Loodame, et kursuslased leiavad tulevikus tee meie organisatsiooni, et vaba tahtega panustada Eesti riigikaitsesse“, ütles riigikaitselaagri peakorraldaja staabiveebel Gaido Nurmsalu.

Kaitseliit hakkab riigikaitse valikaine raames välilaagrite korraldamist juhtima sellest aastast. Tänaseks on taotluse välilaagritesse minekuks esitanud enam kui 130 Eesti gümnaasiumi ja kutseõppeasutust ligi kuue tuhande õpilasega.

Riigikaitse välilaagrite korraldamisel toetab Kaitseliitu vastavalt võimalustele ka kaitsevägi.