et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliit on riigi institutsioonide seas usaldusväärsuselt 8.kohal

06.07.2009
Kaitseliit on 23 vaadeldava institutsiooni seas usaldusväärsuselt kaheksandal kohal. Kõige enam usaldatud asutused on päästeamet, piirivalve, politsei, kaitsevägi, maksu- ja tolliamet ning Eesti Pank.
Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt juunis avaldatud Kaitseliidu usaldusväärsuse uuringust selgub, et Kaitseliitu usaldas juunis täielukult 20%, pigem usaldas 46%, pigem ei usaldanud 11% ja üldse ei usaldanud 6% Eesti 15–74-aastastest elanikest. Hinnangut ei osanud anda 17% vastajaist.

Usaldus Kaitseliidu vastu on keskmisest kõrgem eesti suhtluskeelega inimeste, maaelanike, Kesk- ja Lõuna-Eesti elanike ning (üli)õpilaste seas, samuti kõrgemates sissetulekurühmades. Keskmiselt madalamaid hinnanguid Kaitseliidu usaldusväärsusele andsid mitte-eestlased ning suurlinnade ja Ida-Virumaa elanikud.

Kõige suuremad erinevused institutsioonide usaldusväärsusele antud hinnangutes ilmnevad rahvusrühmade lõikes. Eesti suhtluskeelega inimesed annavad tavapäraselt institutsioonide usaldusväärsusele kõrgemaid hinnanguid kui vene suhtluskeelega inimesed. Ka Kaitseliidu puhul on erinevus eestlaste ja mitte-eestlaste hinnangutes märgatav. Kui eestlasest usaldas Kaitseliitu 76%, siis mitte-eestlastest vaid 39%.