et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliitlased ja jahimehed süvendavad koostööd

10.07.2023
Autor: Eesti Jahimeeste Selts
Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi ja Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust allkirjastasid Kohtla-Nõmmel peetud jahimeeste kokkutulekul koostööleppe.
Kahe organisatsiooni vahel sõlmitud leping näeb ette koostöö tihendamist kaitseliitlaste ja jahimeeste vahel läbi kogemuste ja teadmiste jagamise, aga ka läbi jahimeeste senisest suurema kaasamise riigikaitsesse. Täna on Kaitseliidu liikmeskonna hulgas veidi üle tuhande Eesti jahimeeste seltsi kuuluva jahimehe.
„Kuigi paljud Eesti jahimehed on tänaseks astunud Kaitseliitu, on jahimeeste ressurss laiemas mõttes seni riigikaitses veel efektiivselt kasutamata. Koostöökokkulepe avab minu hinnangul uued võimalused selle potentsiaali rakendamiseks,“ ütles kindralmajor Ühtegi. „Seda just peamiselt seetõttu, et koostöökokkulepe sõlmitakse organisatsioonide vahel, kus üheks pooleks  on meie jahimehi koondav Eesti jahimeeste selts ja teiseks pooleks Eesti vabatahtlikku riigikaitset esindav Kaitseliit. Jahimeeste panust riigikaitsesse, aga ka nende huvide esindamist on võimalik korraldada organisatoorselt.“
Sõlmitud leping võimaldab moodustada Eesti jahimeeste seltsi liikmetest koosnevaid üksikrühmi, -kompaniisi ja malevkondi. Lisaks saavad kaitseliitlased ja jahimehed kasutada üksteise lasketiire ja –paiku ning vajadusel ka üksteise kasutuses olevat relvastust ja muud varustust. Oluline osa kahe organisatsiooni vahelises koostöös on noorsootööl.
„Täna sai paberile pandud pikalt ja põhjalikult arutatud koostöölepe kahe suure organisatsiooni vahel,“ ütles Margus Puust. „Jahimeestel on oma roll laiapõhjalises riigikaitses ja allkirjastatud dokument määrab ära meie koostöö põhilised suunad Kaitseliiduga.“
Koostööleping jõustus allakirjutamisest ning on sõlmitud tähtajatult.
Kaitseliit on vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid. Kaitseliidu eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Seda nii sõjaliste kui ka mittesõjaliste vahenditega.
Eesti Jahimeeste Selts (EJS) on enamikku Eesti jahimehi ühendav katusorganisatsioon, kuhu kuulub 11 500 jahimeest ja -naist. Seltsi eesmärgiks on oma liikmete huvide ja õiguste esindamine jahindusalases tegevuses ning riigile aktiivseks partneriks olles oma liikmete ühistegevuse kaudu loodust säästva ning rekreatsioonivõimalusi pakkuva jahipidamise ja jahindusalase koolituse korraldamine ning jahinduskultuuri arendamine.