et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliitlased osalesid simulatsioonõppusel

10.02.2020
Õppuse juht kol-ltn Jaanus Ainsalu tutvustab KL ülemale õppust
Autor: Eduard Iganus
Nädalavahetusel toimus Kaitseliidu suurim arvutipõhine juhtimispunkti harjutus „Terav ora“, kus osales 106 Kirde maakaitseringkonna liiget. Kaitseväe akadeemia matkekeskuses mängiti läbi tänane Kaitseliidu maakaitse roll, harjutati malevate koostööd ja arendati ühtset arusaama ning tegevust.
Õppusi külastanud Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi sõnul on oluline, et kaitseliitlased harjutaksid operatsioonide juhtimist samasugustes tingimustes kui kaitseväelasedki ning käesolev õppus simulatsioonikeskuses on järjekordne samm selles suunas.

„Kindlasti tule eriliselt ära märkida seda, et kõrvuti lahinguoperatsioonide juhtimisega tuli staapidel tegeleda ka elanikkonna kaitse probleemidega, kus olulist rolli mängis Naiskodukaitse. See tähendab, et õppusele polnud kaasatud vaid maakaitsestruktuurid vaid ka Kaitseliidu mittesõjalised struktuuriüksused,“ lisas kindral Ühtegi.

Viru, Alutaguse, Järva ja Jõgeva malevatest tulid kokku nii mehed, naised kui ka noored, kes kõik leidsid rakendust. Naiskodukaitsjad said harjutada evakuatsioonipunktide üles seadmist, noored kotkad aga arvutioperaatori rolli.

„Tunne võimalikku vastast ja käitumist, mis loob eeldused olla  kavalam ja hammustada teda valusamini,“ lausus simulatsiooniõppust juhtinud Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Õppuse juht jäi toimunuga väga rahule: „Õppus läks korda ja oleme valmis reageerima erinevatele ohustsenaariumite puhul.“

Kirde maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malev. Maakaitseringkond on kindlaksmääratud vastutusalaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mis korraldab vastutusalas Kaitseliidu sätestatud ülesannete täitmist ning juhib ja koordineerib vastutusalasse kuuluvate malevate tegevust.

Kaitseväe akadeemia matkekeskus toetab kõiki analoogseid õppusi parima riist- ja tarkvaraga ning sealsed olmetingimused vastavad ka kõige nõudlikumale maitsele. Matkekeskus loodi 2006. aastal eesmärgiga õpetada eri tasandi üksusi simulatsiooniprogrammide abil täitma püstitatud eesmärke, mille saavutamine reaalsuses oleks kulukas ja ohtlik.