et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliitu külastas Soome riigikaitseõppe ühenduse ja Soome kaitseväe delegatsioon

30.03.2022
Autor: Neeme Brus
Töökohtumisel  Soome Kaitseväe väljaõppeohvitseride ja maakaitsehariduse juhtidega toimus diskussioon senise koostöö, edasise arengu ja muude päevakajaliste küsimuste üle.
 
Soome valitsuse kaitseraportis, mis tuli välja eelmise aasta septembris, rõhutatakse reservi ja vabatahtliku väljaõppe tähtsust järgmiselt:
 
„Reservväelaste väljaõpet tõhustatakse erinevate väljaõppeliikide arendamisega: täiendusõppused, kaitseväe vabatahtlikud õppused, vabatahtlik riigikaitseõppus ja reservväelaste iseseisvad oskuste väljaõpped. Uuritakse ajateenijate ja reservväelaste paindlikumat kasutamist teiste ametiasutuste toetamiseks. Uuendatud vabatahtliku riigikaitse seadus edendab reservõppekogunemise süsteemset planeerimist, ettevalmistamist ja läbiviimist. Soome riigikaitseõppe ühenduse (MPK) ja selle liikmesorganisatsioonide korraldatav koolitus arendatakse kumulatiivseks ja progressiivseks paketiks, mis toetab sõjalist väljaõpet ja kaitseväe vajadusi. Lisaks võimaldab reform arendada riigikaitseõppe ühenduse ja kaitseväe koostööd operatiivpartnerluseks ning tõhusamalt ühtlustada täiendusõppusi, kaitseväe vabatahtlikke õppusi ja vabatahtlikku riigikaitset.“
 
Koostöö Soomega on olnud aastaid kõige laiaulatuslikum rahvusvahelise koostöö valdkond Kaitseliidus. Viimasel kahel aastal on seda aga COVID-19 tõttu toimunud vähe.
 
Kohtumisel avaldati kindlat lootust, et koostöö taastub ja jätkub pandeemiaeelsest ajast veelgi aktiivsemalt.