et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseminister ja Kaitseliidu ülem arutlesid Kaitseliidu tuleviku üle

03.10.2007
Oma teisipäevasel (02.10) kohtumisel Kaitseliidu peastaabis arutasid Jaak Aaviksoo ja kolonelleitnant Raivo Lumiste Kaitseliidu valmivat arengukava ja Kaitseliidu eriorganisatsioonide arengut.
"Vaatamata viimastel aastatel kiiresti kasvanud riigieelarvele ja pea kõikide poliitiliste jõudude konsensuslikule toetusele on Kaitseliit jäänud rahastamisel vaeslapse rolli. Oleme nüüd jõudnud kokkuleppele, et see peab muutuma ning juba järgmisest aastast. Esiteks oleme uuendanud arenguteese, mis on läbiräägitud koostöös Kaitseliidu, Eesti Reservohvitseride Kogu ja Kaitseväega. Kaitseliit on saanud selged ülesanded, mis lähtuvad Kaitseliidu vabatahtlikkusest, territoriaalsusest ja laiapõhjalisusest. Kaitseliidul on nüüd realistlikud ülesanded, mille täitmiseks oleme otsustanud Kaitseliidu rahastamist kasvatada ennaktempos," kommenteeris kohtumist kaitseminister Aaviksoo.

"Kaitseliidule riigieelarvest eraldatavad rahalised vahendid pole meile mitte eesmärgiks omaette, vaid vahendiks meile püstitatud ülesannete täitmisel", ütles kolonelleitnant Lumiste. "Kaitseliidul peab olema realistlik, täidetav ja mõõdetav ning territoriaalset eripära arvestav sõjaline ülesandepüstitus, meie struktuur peab olema lihtne ja ülesanded selged. Kaitseliidu sõjaline võimekus peab vastama kaitseväe standarditele", ütles Lumiste.

Kaitseminister Aaviksooo veendumusel tuleb pöörata erilist tähelepanu ka Kaitseliidu eriorganisatsioonide arendamisele. "Eesti demograafilistest hädadest tulenevaid probleeme kutseliste sõjaväelaste värbamisega on võimalik kompenseerida eelkõige võimalikult laia noormeeste baasiga, kes on valmis ja motiveeritud läbima ajateenistust. Ning seda baasi saame lisaks ajateenistuse mudeli läbivaatamisele laiendada just läbi Kaitseliidu noorteorganisatsioonide, noorte kotkaste ja kodutütarde tugevdamise. Hinnates neid tuhandeid vabatahtlikke, kes oma vaba aega nendesse organisatsioonidesse panustavad, peame pakkuma noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi. Just see on Kaitseliidu noorteorganisatsioonide missioon," ütles Aaviksoo.

Lisaks lepiti kokku, et Kaitseliidu eriorganisatsioonide mitmekülgseks arendamiseks luuakse töörühm, kuhu kaasatakse Kaitseministeeriumi, Haridus- ja teadusministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad.