et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskkogu käis koos Tallinnas Komandandi majas

22.01.2024
Ergutamine keskkogul
Autor: Kristlin Kõrgesaar
Kaitseliidu keskkogu koosolekul, laupäeval 20.jaanuaril, sai KL ülem kindralmajor Ilmar Tamm oma sõnavõtus rõhutada Kaitseliidule olulisi arengusuuniseid andva KLAK 2035 tähendust ja tähtsust, selle dokumendi jaoks on vaja enam aega, tuleb see aruelule järgmisel koosolekul.
Kaitseliidu ülem tutvustas Kaitseliidu positiivseid arenguid nagu liikmeskonna kasv, KL arengukava (KLAK) koostöös valmimine, sihtüksustega tehtud pingutused, ning tutvustas ka organisatsiooni ees seisvaid ülesandeid nagu väljaõppesse ressursi suunamine maakaitse kujundamiseks, sihtüksuste arengu toetamine, väljaõppinute ametkohtadele kinnitamine. Sihtüksused peavad toetama maakaitset ning katma lisavajadusi. Peame õppima Ukraina kogemusest ja neid jätkuvalt toetama.  Ning oluline on järelkasv - just noored on need, kes aastal 2035, tulevikus asju teevad. Tänased olukorras saab  igaüks teha seda, mis on tema ülesanne maksimaalselt hästi, sel moel liigume õigel suunal.

KL peastaabi rahandusosakonna juhataja Enar Oidermaa avas eelarve teemasid: kinnituse sai 2024.a eelarve ning KMAK sisend aastateks 2025-2028, mis esitatakse Kaitseministeeriumile. Otsustusteemana olid keskkogu ees ka kinnisvara teemad: otsused tehti peale kinnisvaraosakonna juhataja Toomas Kuninga head ülevaadet, et Kaitseliit vajab kinnisvaraobjekte Tartus, Harjus, võõrandatakse Tartumaal üks maatükk ning seatakse hoonestusõigus ühe uue malevkonna kodu sisseseadmiseks Elvas. Vanematekogu esimees Neeme Väli tegi sissevaate Vanematekogus enne koosolekut toimunud arutelule.

Koosolekul oli pidulik hetk, mil sai Kaitseliidu Peastaabi ülema Eero Rebo poolt üle antud Kaitseliidu keskjuhatuse otsusega annetatud Kaitseliidu eriklassi teeneterist Vanematekogu esimehele Neeme Välile.