et
en
Teksti suurus:
A A A

Kevadtorm kogub saartel hoogu

15.05.2024
Autor: Kaitsevägi
Kevadtormi tegevused ja õppelahingud on jõudnud ka saartele – Saaremaal ja Hiiumaal harjutavad kohalikud Kaitseliidu maakaitseüksused koos kaitseväe- ja liitlasüksustega oma kodukoha kaitsmist.
Esmaspäeval maandus Saaremaal Suurbritannia 16. õhuründebrigaadi helikopteridessant, mille eesmärgiks on sobivate tingimuste loomine täiendavate jõudude Saaremaale toomiseks. Õppuse stsenaariumi kohaselt tegutsevad liitlaste üksuste vastu kohalikud Kaitseliidu maakaitseüksused, kelle hulgas on ka reservväelastest „Ussisõdalased“. Üksused formeeriti eelmisel nädalal ning pärast värskendusväljaõpet asusid nad Saaremaa eri paigus määratud ülesandeid täitma.
„Kuna ma olen maakaitse üksuses, siis meie suur eelis on see, et me oleme oma kodukoha ligidal, kui meid on vaja riigi kaitsmisel. Ja siin on omad tuttavad, kellega sa saad jälle mingi aja tagant kokku ja selline õhkkond. Ja saab ka kindlasti elu rutiinsusele vaheldust,“ ütles jaoülem nooremseersant Karl Aksalu.
Saaremaad külastas ka Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, kes tutvus Katseliidu ja liitlaste üksuste tegevusega. „Esmamulje on hea. Miks ma ütlen, et hea – sellepärast, et number inimesi, kes on välja tulnud tõesti täidab selle eesmärgi, et saame õppust läbi viia.“
Kindralmajor Tamme sõnul on maakaitseüksustel saarte kaitsmisel oluline roll. „Kõik meie üksused, mis meil saarte peal on, peavad harjutama, kuidas saari kaitsta, et siia ei tekiks vastase õhutõrje mulli. Ja võib-olla see on esmane roll, mida siin saartel tuleb teha.“
Lisaks Saaremaale harjutatakse järgnevatel päevadel erinevaid kaitsetegevusi ning peetakse lahinguid ka Hiiumaal, kus maakaitseüksuste võitlejatele teeb vastutegevust Prantsuse kergejalaväekompanii.
Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid.
Kevadtorm kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist NATO 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.