et
en
Teksti suurus:
A A A

Kinnisvarajaoskond

jaoskonna juhataja
717 9140 toomas.kuningaskaitseliit.ee
spetsialist
717 9078 kaidi.veemeeskaitseliit.ee
spetsialist
717 9141 egert.virrokaitseliit.ee
spetsialist
717 9144 guido.vinnalkaitseliit.ee
spetsialist
717 9124 andres.jarve2kaitseliit.ee
spetsialist
717 9143 piret.pentkaitseliit.ee
korrashoiujuht
717 9242 margit.petersonkaitseliit.ee
haldusjuht (Lääne piirkond)
717 9524 / 5374 8822 eiko.tammistkaitseliit.ee
haldusjuht (Põhja piirkond)
717 9109 / 5374 4930 jaan.varterkaitseliit.ee
haldusjuht (Lõuna piirkond)
717 9184 / 5359 8494 marek.kirskaitseliit.ee
haldusjuht (Kirde piirkond)
5919 2562 karine.siilkaitseliit.ee