et
en
Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna snaiprirühm “Jahipistrik” sai endale lipu

22.06.2022
Autor: Indrek Jurtšenko
Kaitseväe juhataja käskkirjaga 20. aprillil 2021 aastal loodi Kirde maakaitseringkonna ülene snaiprirühm. Snaiprirühm on jõudsalt arenenud. Relvastust, varustust ja uusi liikmeid tuleb juurde ning toimuvad erialased väljaõpped snaipritele, lisaks osaletakse ringkonna olulistel õppustel. Mis eesmärki täidab uus rajatud üksus ringkonnas?
„ Võib julgelt öelda, et Kirde maakaitseringkond on saanud oma tööriista kasti olulise vahendi, mis aitab avastada, mõjutada, hävitada vastase kõrge tasuvusega ja kõrge väärtusega sihtmärke igal aastaajal erinevates ilmastiku tingimustes“, ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Snaiprirühm on ringkonna ülema silmad kriitilise teabe hankimisel lahinguväljal. Kriitilise teabe kogumine ja selle edastamine õigeaegselt ülemale annab vabaduse lahendada taktikalisi ülesandeid sobivas suunas“, lisas snaiprirühma „Jahipistrik”ülem vanemveebel Üllar Käggo.
 
Läinud reedel 17. juunil, toimus Jõhvi sõjaväelinnakus pidulik tseremoonia, kus lõpetati järjekordne snaiprirühma “Jahipistrik” kahenädalane õppekogunemine. Tseremoonia tegi aga erakordseks see, et rivistusel anti snaipritele üle uus lipp, mille ühel pool seisab üksuse embleem ja teisel poolel sinimustvalgele kirjutaud ladinakeelne juhtsõnum: Pro familia usque ad morten. Pro Patria usque ad mortem. Patria est aeterne. Mida see sõnum endas kannab ?
 
„Snaiprirühm „Jahipistrik“ elab kahe lihtsa reegli järele. Kaitse oma perekonda ja kaitse oma kodumaad, sest kodumaa on igavene. Seega igati sobiv siduda kõik eelnev Eesti rahvusvärvidega, sest selle eest „Jahipistrik“ võitleb, kaitseb ja vajadusel sureb“, ütles snaiprirühma „Jahipistrik” ülem vanemveebel Üllar Käggo.
 
Lipule lõid naelad Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu, snaiprirühma “Jahipistrik” ülem v-vbl Üllar Käggo, snaiprirühma liige kapral Kalmer Kaljuvee ning Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Lea Matusorg. Samuti, kevadel ringkonnas kehtestatud Kirde maakaitseringkonna kergejalaväe mündi statuudi alusel annetatavate müntidega, tunnustati esimesena snaiprimeeskonna ülemaid kapral Raivo Miško´t ja kapral Mait Kõllo´t.
 
„Tegemist on mündiga, mida teistel ringkondadel ei ole. Ringkonna kergejalaväe mündiga tunnustamine, aitab väärtustada Kirde maakaitseringkonna alluvuses olevate tegevväelaste, vabatahtlike kaitseliitlaste, reservväelaste ja naiskodukaitse liikmete osalust, panust ning pühendumist sõjalisse riigikaitsesse“, ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Tegu on esimeste müntide välja andmisega ringkonnas ja seda tehti snaiprirühma teenekatele kaitseliitlastele. Need on mehed, kes on toonud snaiprirühma koosseisu värskeid liikmeid väljaspool Kaitseliitu või Kirde maakaitseringkonda“, lisas snaiprirühma “Jahipistrik” ülem vanemveebel Üllar Käggo.
 
Kolonel Eero Rebo andis üle mündi UK põhikoolitajale WO2 Del Bauduin´ile.
 
Snaiprirühm, mis on loodud 20. aprillil 2021, on ringkonna ülene üksus, mis hõlmab endas Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate tegevuspiirkonda. Snaiprirühm ootab enda ridadesse aga täiendavalt uusi liikmeid. Kutsung liitumiseks asub siin: https://www.youtube.com/watch?v=bQGa3ZHV8A