et
en
Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna võitlejad ja liitlased läbisid edukalt õppuse PÕHJAKONN 21

18.11.2021
KL suurtükiüksus tulejoonel
Autor: Indrek Jurtšenko
Kirde maakaitseringkonna õppus PÕHJAKONN 21 lõppes edukalt. Õppustest, mis toimusid peamiselt Kaitseväe keskpolügoonil ja Rutja õppeväljakul, võttis osa ligi 1000 võitlejat, millesse oli kaasatud Eesti Kaitseväest 1. jalaväebrigaad, Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased, liitlased Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja vabatahtlikud Leedu riigikaitseorganisatsioonist KASP.
Õppuse peaeesmärgiks oli Kirde maakaitseringkonna üksuste treenimine, nende lahingvalmiduse võimekuse ja reageerimiskiiruse tõstmine võimaliku sõjalise ohu korral KiMKR´i vastutusalas.
 
Õppus PK21 lõi KiMKRi ja temaga õppuse ajaks liidendatud allüksustele, tingimused kollektiivse taktikalise soorituse parendamiseks. Õppuse käigus treeniti KIMKR´i kompaniisid ja erialaüksusi, tegutsemaks konventsionaalses relvakonfliktis maa-ala kaitse tingimustes. PK21 raames toimus tänavu mitu alaõppust, jätkati ka uute võimete, kevadel loodud ringkonna suurtükiväe- ja snaiprirühmade arendamist. PK21 käigus toimus mitmeid teisigi erialalisi harjutusi, kus hea võimaluse said ka need KiMKR´i võitlejad, kes pole mitmeid aastaid õppustel osalenud.
 
„Õppus PÕHJAKONN 21 on tänaseks edukalt selja taga. Peamised eesmärgid, mille õppuse eel oma üksustele seadsime, said suuremas osas täidetud.  Tuvastasime vajalikud õpikohad, mis jõustame järgmises õppetsüklis. Saadud kogemus kinnitas, et Kaitseliidus maakaitse saab püstitatud ülesannetega hakkama.  Õppus oli väga kompleksne ja keerukas, seega kokkuvõttes saame rahule jääda, sh tänavu loodud üksustega“, ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.
 
Liitlaste poolelt osales õppusel nii motoriseeritud kui ka jalaväeüksused Kuninglikust Wales´i Rügemendist ja Prantsuse Leegionist, kes tegid õppuseplaani kohaselt KiMKRi üksustele vastutegevust. Vabatahtlikud Leedu riigikaitseorganisatsioonist KASP panustasid ülesannete täitmisega KiMKRi poolel. Kõik liitlased demonstreerisid nii head ründe kui ka kaitsevõimet. Liitlaste ülesanne õppusel Põhjakonn 21 oli harjutada oma üksuste erinevaid rünnakutaktikaid, aidates KiMKRil seeläbi täiustada oma kaitseplaane. Samuti õppisid liitlased tundma eestlaste kaitsestrateegiat, sh kuidas rajatakse Eesti maastikul kaitsepositsioone. Liitlaste osa õppusel oli väga oluline selleks, et vastutegevus õppusel Põhjakonn 21 oleks võimalikult realistlik.
 
„Tänu meie liitlastele Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja Leedust, saime väga hea kogemuse, mis seisus KiMKRi üksused on ja mil moel oma kaitsetaktikat koostöös edasi arendama peame. Leedukad, kes õppustel osalesid, sõitsid peale õppust kohe koju, piiri äärde, et oma riigi julgeolekut kujunenud olukorras paremini tagada. Kokkuvõttes KiMKRi võitlejad on olnud väga tublid ja me oleme valmis igal ajal panustama ning kaitsma Eesti Vabariiki võimaliku ohu korral“, lisas KiMKRi Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.
 
Keerulisel ajal, NATO partnerid peavadki kokku hoidma ja ka tänavune õppus oli hea võimalus koosharjutamiseks. Liitlastel oli hea meel, et saadi õppusel osaleda ja koostööd teha, õppides selle käigus paremini tundma oma võimeid võõral maastikul ja üksteise lahingutaktikaid.
 
„Kaitseliiduga koos töötades, võimaldas õppus PÕHJAKONN 21 meie üksuse võitlejatel saada kasu väljaõppest keerulisel maastikul, jagades meile samal ajal ka seeläbi olulisi teadmisi tulevikuks. PK21 oli meile esimene suurem õppus pea viimase pooleteise aasta jooksul. Oli fantastiline teha koostööd Katseliiduga nii ründe- kui ka kaitsetaktika ja -võime osas", ütles eFP Battlegroup Estonia komandör kolonelleitnant Simon Worth.
 
Kuigi õppuse korraldamist varjutas igapäevaselt ka covid-19 viirushaigus, siis põhitegevust see ei seganud, hea eelplaneerimine, testimine ja kiire reageerimine, võimaldasid peategevused lõpuni viia.
Õppus PÕHJAKONN toimub aastast 2009 ja algas erialalisest taktikalisest õppusest, millest on tänaseks välja kasvanud Kirde maakaitseringkonna suurim riigikaitsega seotud õppus. Tänavu toimunud õppus toimus ajavahemikus 8.-17. november ja oli arvult kolmeteistkümnes.
 
Suur pildigalerii avaneb siit: