et
en
Teksti suurus:
A A A

Küberkaitse üksuse loomise ajalugu

2007. aastal välja käidud idee Küberkaitse üksuse (KKÜ) loomiseks on jõudnud faasi, kus arvestatav hulk vabatahtlikke on organiseerumas küberkaitse suunitlusega Kaitseliidu allüksusteks.
Vastavalt Eesti „Küberjulgeoleku strateegiale 2008-2013“ hõlmab küberjulgeolek kõiki elektroonilise teabe, teabekandjate ning -teenustega seotud toiminguid, mis mõjutavad riigi julgeolekut. Samas on küberkaitse defineeritud kui riigi kriitilise infrastruktuuri toimimist toetavate info- ja sidesüsteemide kaitse korraldamine, mis seisneb nii infotehnoloogiliste, organisatoorsete kui ka füüsiliste turvameetmete kasutuselevõtmises ja ajakohastamises.

Eesti eesmärgiks on olla kõrge infoturbealase kompetentsuse ja teadlikkusega riik. Kaitseliit kui riigikaitset toetav vabatahtlik üleriigiline organisatsioon pakub sobiva raamistiku küberkaitse ekspertide kompetentsuse ja teadlikkuse organiseeritud tõstmiseks.

Eesti küberkaitse edu alus on akadeemik Ülo Jaaksoo poolt alustatud infoturbe alaste teadmiste arendustegevus ja infoturbe spetsialistide koostöö alates 2000. aastast. Valikuline kronoloogia koostöö arengust:

Eesti Vabariigi sünniga alustas Küberneetika Instituut infoturbe alaseid töid.
• 1998 telepanganduse levik võimaldas pankede küberkaitsealase koostöö tekke.
• 2000 jõustub poliitiline kokkulepe rahvusliku elektroonilise isikute identifitseerimise infrastruktuuri väljaehitamiseks (digiallkirja seaduse näol) ja alustatakse töödega.
• 2005 E-hääletus ja NATO kompetentsikeskus.
• 2006 asutatakse operatiivkoostöö koordineerimiseks CERT ja lepitakse kokku avalikkuse teavitamiseks mõeldud Arvutikaitse 2009 programm
• 2007 pannakse Pronksiöö tagajärjel Eesti küberkaitsealane koostöö proovile
• 2008 võetakse vastu riiklik ”Küberjulgeoleku strateegia 2008-2013” ja alustatakse regulaarsete küberturbe õppustega
• 2011 Vabariigi Valitsus võtab vastu määruse muudatuse, millega moodustatakse lisaks Kaitseliidu senistele struktuuriüksustele – peastaabile ja territoriaalsetele malevatele – Kaitseliidu koosseisu ka küberkaitse üksus. Selleks muudetakse Kaitseliidu struktuuri ja paiknemist ning põhimäärust käsitlevaid valitsuse määrusi.