et
en
Teksti suurus:
A A A

Küberkaitse üksuse peamised ülesanded

1. Eesti e-eluviisi kaitse

- Eesti ühiskonna suhteliselt kõrge infotehnoloogilise arengu tase on muutnud meie igapäevast elu lihtsamaks ning töötegemist tõhusamaks. Teisalt on see toonud kaasa suure sõltuvuse elektroonilistest teenustest ning haavatavuse küberruumis.

- Küberturvalisus ja IT-süsteemide kaitse moodustab tänapäeval olulise osa iga inimese ja riigi julgeolekust, kuna võimaliku rünnaku objektideks on arvutitel põhinevad side- ja juhtimissüsteemid, registrid, meie harjumuspärast eluviisi otseselt ja tõsiselt mõjutavad infrastruktuuri sõlmpunktid.

- Eesti küberruum on avatud keskkond, mille tugevus ja kaitstus sõltub iga inimese ja infosüsteemi omaniku suutlikkusest ning valmisolekust kaitseks. Rünnakud arvutivõrkude vastu on igapäevane reaalsus ja see mõjutab meie tavapärast elu tõsiselt. Arvutivõrkude töö häirimine on nii kuritegelikule maailmale kui terroristidele järjest ahvatlevam viis ühiskonda destabiliseerida.

2. Kaitsetahe


- Eestit 2007. aastal tabanud küberrünnete tõrjumisel osutusid erakordselt edukaiks juba selleks ajaks väljakujunenud vabatahtlikud küberturbe spetsialistide võrgustikud, kus aktiivsemate ettevõtete ja organisatsioonide infoturbe eksperdid mitteametlikult koostööd tegid.

- Arvestades küberrünnakute ohutrendi kasvu, on riigi huvides tagada omaalgatusliku ja vabatahtliku koostöö jätkusuutlikkus ning panna see kindlale formaalsele, organisatsioonilisele ja õiguslikule alusele.

- KKÜ koondab enda alla infoturbe seisukohalt olulistel positsioonidel olevad ning enamasti erafirmade spetsialistid. Selline kooslus loob erakordse võimaluse ühildada riigi vajadused erafirmade huviga ja aitab kaasa riigi jaoks elutähtsate teenuste kaitsele nii tava- kui kriisiolukorras.

3. Jagatud teadmised


- Küberkaitse üksus pakub vabatahtlikele infoturbe asjatundjatele vajalikku koolitust, täiendõpet ja harjutuskeskkonda, mis annab lisaväärtust ka nende tööandjatele, kelle spetsialistid omandavad uusi teadmisi ja kogemusi.

- Küberkaitse üksus – nii nagu Kaitseliit tervikuna – keskendub tsiviilstruktuuride abistamisele rahu ajal ja toetavate võimekuste loomisele kriisiolukordades tegutsemiseks.

- Küberkaitse üksuse liikmed peavad oma missiooniks teadmiste jagamist ja koolitust, et suurendada infoturbe alaseid teadmisi omavate inimeste hulka Eestis. Küberkaitseliidu liikmed ei pea olema eranditult tehniliste teadmiste ja oskustega, vaid ka teiste küberturbe valdkonda puudutavate erialade esindajad.