et
en
Teksti suurus:
A A A

KL 2019. aasta karikavõistlus laskmises

Kestvus: 14.09.2019
I EESMÄRK
 • Selgitada välja 2019. a. Eesti Laskurliidu karikavõitja võistkond.
 • Tõsta laskurite meisterlikkuse taset ja propageerida laskesporti. 
II AEG JA KOHT
 • Võistlused viiakse läbi 14.09.2019. a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiirus. 
III OSAVÕTJAD
 • Võistlusest võtavad osa kõik Kaitseliidu malevad ja Kaitseliidu Peastaap.
 • Võistlusele kutsutakse osalema jõustruktuuride võistkonnad.
 •  Kõik üksused saavd välja panna  kuni kaks võistkonda. 
IV REGISTREERIMINE
 • Võistkondade eelregistreerimine teha hiljemalt 09.09.2019.a. e-posti aadressil  karin.murukaitseliit.ee. Eelregistreerimisel ära näidata võistkonna liikmed laskeharjutuste kaupa, individuaallaskurid, toitlustamise vajadus ja saabuvate inimeste üldarv.
 • Võistlusele saabudes esitada võistkonnal nõuetekohaselt täidetud registreerimisleht (lisa 1) koos ohutuseeskirja tundmise kontrolli allkirjadega.
 • Eelregistreerimisega hilinenud võistkondi võistlustele ei lubata. 
V AJAKAVA 

08:40 – 09:10             Registreerimine ja mandaat
09:10 – 09:30             Võistkondade esindajate nõupidamine
09:30 – 09:45             Rivistus ja võistluse avamine
10:00 – 16:00             Võistluse aeg
17:00                          Võistluse ligikaudne lõpetamine
 
VI LASKEHARJUTUSED

Harjutus nr 1
3 X 10 lasku väiksekaliibrilisest püssist (standard- või vabapüss)
Distants 50 m, ISSF 50 m püssileht
10 lasku põlvelt, 10 lasku lamades, 10 lasku püsti
15 min enne põlvelt asendit proovilasud, edasi mõlema asendi ees üldaja sees piiramata arv proovilaske
Üldaeg - 1 tund 10 min
Osalejad: 2 laskurit
 
Harjutus nr 2  
3 x 10 lasku   KL tabelrelv (AG 3, GALIL AR, AK-4, M-14)
Distants: 100 m
Märkleht: roheline rinnakuju ringidega
Riietus: välivorm
Asendid: lamades, põlvelt ja püsti
Lasud: 5 proovilasku ja kolm 10-lasulist seeriat
Aeg: Proovilasud 8 min, lamades 8 min, põlvelt 10 min ja püsti 12 min
Osalejad: 2 laskurit (alates 18 a ja vanemad)
 
Harjutus nr 3 
30 lasku KL tabelrelv (H&K USP, Makarov)
Distants: 25 m
Märkleht: ISSF sportpüstoli ringmärk
Riietus: välivorm
Asend: püsti, lubatud kahe käega
Lasud: 5 proovilasku ja kuus 5-lasulist seeriat
Aeg: iga 5-lasuline seeria 5 min
Osaleb: 2 laskurit (alates 18 a ja vanemad)
 
Harjutus nr 4  
30 lasku 300m KL tabelrelv (AG 3, GALIL AR, AK-4, M-14, SKY)
Märkleht: 300m ISSF märkleht (elektroonika)
Riietus: välivorm
Asend: lamades
Lasud: 10 proovilasku ja 30 võistluslasku
Aeg: ettevalmistus koos proovilaskudega 15 min
Võistlusaeg 40 min
Osaleb: 2 laskurit (alates 18 a ja vanemad)
 
NB! Püssiharjutustes võib lamades- ja põlvelt asendis kasutada rihma ning põlvelt asendis kasutada põlvekotti. 

VII VÕISTLUSTINGIMUSED

Võistkonda kuulub kaheksa võistlejat (igaüks laseb võistkonna eest ühe harjutuse)  ja üks võistkonna esindaja, kes võib olla ka laskurite hulgast. Märklehtede vahetamise organiseerib iga võistkond ise.
Individuaallaskurite võimalik arv selgub peale registreerimise lõppu.
Tulemuste lugemisel lähtutakse kehtivatest Laskespordiföderatsiooni (ISSF) võistlusmäärustest.
Võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistkonnaliikmete poolt väljalastud silmade summa alusel. Võrdse võistkondliku tulemuse korral arvestatakse paremat individuaaltulemust harjutuses nr 3 ja seejärel harjutuses nr 4.
Võrdse individuaaltulemuse korral on määravaks viimane seeria. Juhendiga mittemääratletud küsimused lahendab kohtunikekogu
 
VIII PROTESTIDE ESITAMISE KORD

Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste teatamist. Hilisemaid esitatud proteste kohtunikekogu arutama ei hakka.
 
IX AUTASUSTAMINE

Üldarvestuses esikohale tulnud võistkonda autasustatakse Eesti Laskurliidu rändkarikaga ning jäädava karika ja diplomiga. Teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondi autasustatakse karika ja diplomiga.
Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse kolme paremat nais- ja meeslaskurit karika ja diplomiga.
 
X ORGANISEERIMINE

Võistluse organiseerib Kaitseliidu Tallinna Malev. Võistlusi juhib kohtunikekogu.
 
XI MUUD KÜSIMUSED
 • Võistlejatel kohal olla 30 min enne laskeharjutuse algust.
 • Võistluse avamisel ja lõpetamisel esineda oma ametkonna vormis. Laskeharjutuse nr 1 täitmisel on riietus vaba, kuid peab vastama laskespordi võistlusmäärustele. Laskeharjutuste nr 2, 3 ja nr 4 täitmisel on riietuseks suvine välivorm või külalistel oma ametkonna vomiriietus.
 • Võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmaga.