et
en
Teksti suurus:
A A A

KL meistrivõistlused murdmaasuusatamises

Kestvus: 09.02.2019 09:30 - 09.02.2019 17:00
Aeg ja koht:  
09.02.2019 Võrumaa, Rõuge vald, Haanja suusakeskus
 
Eelülesandmine:
Malevad esitavad võistlust korraldava ülema nimele eelülesandmislehe (lisa 1), kus peab olema ära näidatud toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste ees- ja perekonnanimed ning sünniaastad hiljemalt 04.02.2019 kell 17.00 e-posti teel vorukaitseliit.ee ja ahti.leppkaitseliit.ee .
 
Võistlustele saabudes esitab võistkonna esindaja võistluste sekretariaati nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (lisa 2), mis on aluseks numbrivestide ja elektrooniliste ajavõtukiipide väljastamiseks võistkonna esindajale.
 
Eelülesandmiseta võistkondi võistlustele ei lubata.
 
Võistlusklassid:
Kodutütred noorem vanuseaste                    (sündinud 2009 ja hiljem)
Kodutütred keskmine vanuseaste                 (sündinud 2005 – 2008)
Kodutütred vanem vanuseaste                     (sündinud 2000 - 2004)
Noored Kotkad noorem vanuseaste              (sündinud 2009 ja hiljem)
Noored Kotkad keskmine vanuseaste           (sündinud 2005 – 2008)
Noored Kotkad vanem vanuseaste               (sündinud 2000 - 2004)
Mehed H18                                                    (sündinud 1980 – 2001)
Naised D18                                                    (sündinud 1985 – 2001)
Meesveteranid H40                                        (sündinud 1970 – 1979)
Naisveteranid D35                                          (sündinud 1975 – 1984)
Meesveteranid H50                                       (sündinud 1960 – 1969)
Naisveteranid D45                                         (sündinud 1965 - 1974)
Meesveteranid H60+                                     (sündinud 1959 ja varem)
Naisveteranid D55+                                       (sündinud 1964 ja varem)
Teatesuusatamine (kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees)
                                              
Võistlusjärjestus ja distantsid:
Kodutütred noorem vanuseaste                    1 km
Noored Kotkad noorem vanuseaste              1 km
Kodutütred keskmine vanuseaste                 2 km
Naisveteranid (D55+)                                    2 km
Noored Kotkad keskmine vanuseaste           3 km
Kodutütred vanem vanuseaste                      3 km
Naisveteranid (D35)                                       3 km
Naisveteranid (D45)                                       3 km
Meesveteranid (H60+)                                   3 km
Naised (D18)                                                  5 km
Noored Kotkad vanem vanuseaste               5 km
Mehed (H18)                                                  8km  
Meesveteranid (H40)                                     5 km
Meesveteranid (H50)                                     5 km
 
Teatesuusatamine                                         6 x 1km.     
          
KL MV ära jäämine lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu tõttu, korraldajapoolne (Võrumaa malev) etteteatamine vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega.
Sõltuvalt ilma- ja rajaoludest on kohtunikel õigus võistlusdistantse muuta, millest korraldaja teavitab hiljemalt võistkondade esindajate nõupidamisel.
 
Suusatamise tehnika:
Individuaalvõistlus vabatehnika eraldistardist (võimalik sõita ka klassikatehnikas), teatesuusatamine ühisstart.
 
Võistluste ajakava:                                                                                    
09.30 – 10.20 võistkondade saabumine ja võistlejate registreerimine
09.30 – 10.40 tutvumine rajaga
10.20 – 10.35 võistkondade esindajate nõupidamine
10.40 – 10.50 võistluste avamine
11.00 võistluste algus (Teatesuusatamine)
11.45 individuaalstartide algus        
16.20 võistluste lõpetamine
16.30 – 17.00 autasustamine
17.00 võistkondade lahkumine
 
NB! Võistluste täpne ajakava selgub peale eelülesandmist ning stardijärjekorra loosimist
 
Võistlustingimused:
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.
Igast malevast võib ühes võistlusklassis osaleda kuni 4 võistlejat.
Teatesuusatamise (6x1km) võistkonda peavad kuuluma: kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees (vahetuste kaupa).
Võistkondlikusse arvestusse lähevad malevate iga võistlusklassi kolme parima võistleja
tulemused.
Varustus ja riietus on sportlik.
Võistelda saavad Kaitseliidu struktuuriüksuste liikmed.
Igast malevast peab olema võistkonna esindaja.
Võistkondadel esitada mandaatkomisjonile täpsustatud registreerimisleht võistlejate nimedega
ja arsti viisaga/omal vastutusel vahetult enne võistluste algust. Esmaabi on tagatud kohapeal
korraldajate poolt.
 
Võistkonna, kes lahkub võistlustelt enne autasustamist ilma läbiviijaga kooskõlastamata, arvutatakse võistkondlikust tulemusest maha 10% võistkonna teenitud punktidest.
 
Protestid:
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu.
Protestikomisjoni kuuluvad võistluste peakorraldaja ja peakohtunik ning esindajate nõupidamisel loositud 3 maleva esindajad.
 
Tulemuste arvestus:
Paremusjärjestus selgitatakse võistlusdistantsi läbimiseks kulunud aja alusel.
Punktid jagunevad vastavalt punktitabelile (lisa 3).
 
NB! Maleva nö neljas number punkte kinni ei hoia!
 
Võistkondlik paremusjärjestus võistlusklasside arvestuses selgitatakse võistkonna liikmete
individuaalsete kohapunktide summeerimisega (kolm paremat tulemust).
Malevate vaheline paremusjärjestus selgitatakse iga maleva poolt võistlusklassides saadud
kohapunktide summeerimisega.
 
Autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga.
Võistluste üldarvestuses autasustatakse kolme parimat malevat karikaga ning parimat malevat lisaks ajaloolise rändkarikaga.
 
Lisainfo:
Osalevatel malevatel on võimalik kasutada suuskade ettevalmistusruum Haanja Kooli spordisaal 15 € päev. Soovi korral võtta eelnevalt ühendust kontakt: Kadri Parts +372526 7027; E-post: kadriparts73gmail.com
 
Autode parkimine: Haanja suusakeskuse parkla, Haanja Kooli parkla.
Võistluste sekretariaat: Haanja lasketiiru stardimaja
Toitlustamine: Kohapeal               
NB! Meeste ja naiste põhiklassis (H18 ja D18) on osaleja isikliku soovi alusel võimalik võistelda ka füüsiliselt vanematel isikutel, kui käesoleva juhendi alapunktis „Võistlusklassid“ lubatud. Palun see fikseerida eelülesandmis- ja ülesandmislehtedel märkuste lahtris.
 
Kontaktisik: vbl Ahti Lepp   tel. 7179314 / 59314 / 53461525