et
en
Teksti suurus:
A A A

KL Põlva maleva etteotsa asus major Urmas Abel

22.03.2024
Autor: Raimo Armus
Reedel, 22. märtsil Põlva Vabadussõja ausamba juures toimunud tseremoonial andis Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm maleva lipu vastsele Põlva maleva pealikule major Urmas Abelile.
Mjr Urmas Abel läbis ajateenistuse 1994-1995. aastal Tapa üksik-raadiotehnilise õhukaitsepataljoni lennuvälja haldus- ja valvekompaniis, peale seda jätkas üleajateenijana Kalevi üksik-jalaväepataljonis. Sealt suunati ta Võrru Lahingukooli vanemallohvitserikursusele, peale mida omistati talle nooremveebli auaste. 2000 aastal jätkas teenistust Scoutspataljonis, teenides erinevatel vanemallohvitseride ametikohtadel (sh kompaniiveebli kohal) kuni 2006. aastani. Ta on üks Scoutsrännaku traditsiooni algatajatest ja algne peakorraldaja.
 
Alates 2006. aastast teenistuses Kaitseväe Akadeemia - KVA (tollase KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli) kursuseveebli ametikohal (keskastme ja põhikursuse ning täiendväljaõppe kursuste veebel) kuni 2013. aastani. On algatanud kuulsa Sõjakooli mälumängusarja, mis on tuntud üle Tartu.
 
2010.a lõpetas ta Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala bakalaureuse taseme ja 2013.a loodusturismi eriala magistritaseme cum laude. Peale seda jätkas Eesti Maaülikoolis doktoriõpinguid. Tänaseks on ta teenistuse kõrvalt üks tunnustatumaid röövlinnuhuvilisi Eestis.
 
Et ühildada teenistus ja omandatud tsiviilharidus, läbis ta 2013.aastal erialaohvitseri baaskursuse ning talle omistati nooremleitnanti auaste ning ta jätkas teenistus Lõuna kaitseringkonna (hilisem 2. jalaväebrigaadi) CIMIC valdkonnas. 
 
2017. aastal läbis ta pataljonistaabiohvitseri kursuse ja 2021.aastal läbis ta Leedus brigaadistaabiohvitseri kursuse.
 
2019.aastal jätkas ta uuesti KVA-s  väljaõppevahendite keskuse ülema ja matkekeskuse keskuse ülemana.
On osalenud 3 korral allohvitserina (Bosnia ja Kosovo) sõjalisel operatsioonil) ja 1 korral ohvitserina ÜRO UNTSO rahuvalvemissioonil (kuni märts 2024).

Täna tähistab Kaitseliidu Põlva malev loomise 34. aastapäeva.