et
en
Teksti suurus:
A A A

KL vanematekogu pöördumine

01.12.2023
Vabariigi Valitsus
Peaminister Kaja Kallas
Vastavalt kokkuleppele kaitseminister Hanno Pevkuriga ja tuginedes Kaitseliidu seaduse § 21 lõike 2 punktile 2, arutas Kaitseliidu vanematekogu 24. novembril 2023. a toimunud koosolekul kindralmajor Ilmar Tamme kandidatuuri Kaitseliidu ülema ametikohale. 

Kaitseliidu juured on Eesti Vabariigi Põhiseaduses ning organisatsiooni eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Käesoleva aasta alguses Riigikogu poolt kinnitatud julgeolekupoliitika aluste dokument sätestab, et Eesti lähtub riigikaitse laiast käsitlusest, kasutades kõiki riigi käsutuses olevaid sõjalisi ja mittesõjalisi ressursse ning sõjaline kaitse on üles ehitatud territoriaalkaitse põhimõttel. Kaitseliidu kui avalik-õigusliku institutsiooni roll meie riigikaitsemudeli rakendamisel on ülioluline.  Samuti on tähtsad Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevused. Selle tõttu vajab Kaitseliit juhti, kes on võimeline mõtlema strateegiliselt ning hoomama organisatsiooni olemust, potentsiaali ja panust laiapindsesse riigikaitsesse täies ulatuses.

Julgeolekuolukord regioonis on pingeline ja lähiaastatel selle paranemist ette näha ei ole. Eesti riigikaitse ees seisavad tõsised väljakutsed ja Kaitseliidul tuleb pingutada ühiskonna vastupanuvõime, elanikkonna kaitsetahte ja riigi kaitsevõime parandamiseks. Vabatahtlikkusel tuginev laiapindse riigikaitselise lisaväärtuse loomine teeb Kaitseliidu unikaalseks ja avalik-õiguslik raamistik annab organisatsioonile muutustega kaasaskäimiseks hädavajaliku paindlikkuse.

Kindralmajor Ilmar Tamme teenistus kaitseväes algas 1992 aastal. Ta on saanud süsteemse sõjalise hariduse, teeninud nii üksuse ülema kui ka staabiohvitseri ametikohtadel, osalenud välisoperatsioonil Afganistanis. Rahvusvahelise mõõtme tema kogemustepagasile annavad teenistus NATO juhtimisstruktuuris, küberkaitsekoostöö keskuses ning Balti kaitsekolledži ülemana. Kindralmajor Tamm oli aastatel 2013 kuni 2018 Kaitseliidu peastaabi ülem, seega on organisatsiooni juhtimine riigi tasandil talle tuttav.

Eeltoodu annab vanematekogule kindluse, et kindralmajor Ilmar Tamm on suurepäraste eeldustega Kaitseliidu ülema kandidaat, kes suudab mõista organisatsiooni eripära ning rolli laiapindses riigikaitses.
Vanematekogu otsustas konsensuslikult toetada kindralmajor Ilmar Tamme kandidatuuri Kaitseliidu ülema ametikohale.
 
Lugupidamisega
 
Neeme Väli
Vanematekogu esimees
Kindralmajor (res)