et
en
Teksti suurus:
A A A

Kolonel Ilmar Tamm andis Kaitseliidu peastaabi juhtimise üle kolonel Jaak Meele

30.07.2018
Kol Tamm, kin-mjr Kiili ja kol Mee juhtimise üleandmisel
Autor: Merle Norit
Täna, 30. juulil andis Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Ilmar Tamm pidulikult peastaabi juhtimise üle kolonel Jaak Meele. Peastaabi senine ülem jätkab teenistust Kaitseväes.
Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ütles pidulikul tseremoonial, et kolonel Tamm on oma tööd teinud briljantselt. „Kõik need viis aastat tundsin ma just seda, mis on iga ülema unistus, et tema staap toetab tema kavatsuste täitmist. Ja seda saab kogeda ainult juhul kui staap on hästi juhitud.“
 
Kindralmajor Kiili lisas, et samas on tal ka kindel tunne, et staapi hakkab juhtima kolonel Mee. „Isiklikult olen veendunud, et kvaliteedis järgi ei anta,“ ütles kindralmajor Kiili.
 
Kaitseliidu peastaabi ülema ametisse asuv kolonel Jaak Mee alustas teenistust Kaitseväes 1992. aastal ajateenijana. Ta on teeninud Kuperjanovi pataljonis erinevatel ametikohtadel, Maaväe staabis vanemstaabiohvitserina ja operatiivosakonna ülemana, Kaitseväe peastaabis luureosakonna ülemana ning NATO ühendväejuhatuses Brunssumis luureosakonna infohaldusjaoskonna ülemana. Lisaks on ta osalenud sõjalisel missioonil Iraagis. Alates 2015. aastast on kolonel Mee teeninud Kaitseliidu peastaabis operatiiv- ja planeerimisosakonna ülemana.
 
Kolonel Jaak Mee on lõpetanud 2004. aastal Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika erialal. Ta on omandanud sõjalise hariduse Balti Kaitsekolledžis ja Roomas asuvas NATO Kaitsekolledžis.
 
Kolonel Ilmar Tamm teenis Kaitseliidus peastaabi ülemana alates 2013. aasta augustist ja suundub edasi Balti Kaitsekolledžisse kursuseülemaks. Varasemalt on kolonel Tamm teeninud Sidepataljonis erinevatel ametikohtadel kuni pataljoni ülemani, Kaitseväe peastaabi side- ja infosüsteemide osakonna ülemana, NATO maavägede staabi sideosakonnas Heidelbergis Saksamaal, ISAF-i peakorteri sideosakonna ühendoperatsioonide koordineerimiskeskuse sideülemana Kabulis Afganistanis ning NATO Küberkaitse koostöökeskuse ülemana.
 
Kolonel Jaak Mee alustab teenistust Kaitseliidu peastaabi ülemana 1. augustil.
 
Kaitseliidu peastaap on Kaitseliidu ülema vahetus alluvuses olev ja tema tegevust toetav ning struktuuriüksuste tegevust nõustav, juhendav ja koordineeriv struktuuriüksus.