et
en
Teksti suurus:
A A A

Kolonel Karl Parts – 125 sünnist

Kolonel Karl Partsi 125 sünniaastapäevale ja 70 surma-aastapäevale pühendatud näitus.
Kolonel Karl Parts (15. 07. 1886 – 01. 09. 1941) oli Kaitseliidu Tartu maleva ülem novembris 1918, Soomusrongide divisjoni ja seejärel diviisi juhataja Vabadussõjas.

1914. aasta südasuvel, kui algas I maailmasõda, mobiliseeriti Karl Parts 1. jalaväekaardiväe diviisi. Sama aasta novembris saadeti ta Peterhofi lipnikekooli, mille lõpetas 1915. aasta veebruaris. Määrati 173. tagavarajalaväe-pataljoni, kust varsti saadeti nooremohvitseriks 269. Novorźevi jalaväepolku. Selle polguga võitles ta sakslaste ja austerlastega Poolas ja Rumeenias; samas polgus võitlesid ka ta hilisemad Vabadussõja kaasvõitlejad Anton Irv ja Eduard Neps.
1917. aasta juunis tuli Parts kodumaale ja liitus 1. Eesti polguga. Vabadussõja alates formeeris ta koos mereväelipnik Johan Pitkaga improviseeritud soomusrongi, mille komandandina sõitis 29. novembril Viru rindele ja lõi 2. detsembril Vaivaras esimese lahingu.
Karl Parts osutus üheks üheksast Vabadussõja ohvitserist, keda autasustati kolme Vabadus-ristiga – I/1, II/2 ja II/3; lätlased pidasid teda meeles Karutapja ordeniga.

Aastatel 1921-23 teenis Parts Eesti sõjaväes soomusrongide brigaadi ülemana, 1923 soomusrongide inspektorina ja 1923-1924 tehniliste vägede inspektorina. Parts osales 1. detsembri mässu mahasurumises 1924. aastal. Aastal 1925 lahkus Parts tegevteenistusest ning hakkas Tartumaal Voldi külas Vabaduse talu pidama.

Kaitseliidu Muuseumi kogude põhjal koostatud näitusel näeb ajaloolisi fotosid soomus-rongidest ja nende meeskondadest, Landeswehr´i sõjast, raudteesildade parandamisest jm, aga ka Soomusrongi nr 2 sõjaaegse meeskonna kokkutulekutest 1936. ja 1964. aastal.