et
en
Teksti suurus:
A A A

Konkurss "Aasta kaitseliitlane, aasta naiskodukaitsja"

15.09.2022
Taas on alanud konkurss „Aasta kaitseliitlane“ ja „Aasta naiskodukaitsja“, millega tunnustatakse silmapaistvaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Käesoleval aastal toimub parimate valimine juba kolmeteistkümnendat korda.
Konkursi põhieesmärgiks on vabatahtlikul initsiatiivil põhineva organisatsiooni arendamise olulisuse esiletõstmine. Meil on väga palju liikmeid, kes innukalt annavad oma panuse Eesti riigikaitsesse läbi Kaitseliidus ja Naiskodukaitses tegutsemise.

Kes saab konkursile kandidaadi esitada?
Konkursile saavad kandidaate esitada kõik Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmed ja töötajad.

Millised on tingimused kandidaadile?
Kandidaat peab olema olnud vähemalt kolm aastat vabatahtlik liige, olema oma tegevusega teistele eeskujuks ja tema panus peab olema Kaitseliidu arengusse märkimisväärne.
Konkursile ei saa esitada Kaitseliiduga töösuhtes olevaid isikuid (va kaitseliidu seaduse § 69 alusel valveteenust osutavad isikud).

Kuidas kandidaati esitada?
Kandidaadi esitaja valmistab ette kandidaati iseloomustava essee, mille pikkuseks on maksimaalselt 1 A4 lehekülg, arvutikirjas ning peab essee kirjutaja poolt olema allkirjastatud. Samuti võid alustada kandidaadi kohta ankeedi täitmisega.

Mida esseesse kirjutada?
Essee peab sisaldama lühikest ülevaadet kandidaadi vabatahtlikust tegevusest Kaitseliidus ning kirjeldama kandidaadi omadusi, mis teda teistele eeskujuks tõstavad. Kindlasti tuleks mainida kandidaadi tegevust Kaitseliidu arendamisel. Võimalusel tuleks kandidaadi tegevuse kirjeldamist täiendada konkreetsete faktide või näidetega. Essees võiks ära mainida ka selle, mitu aastat essee autor kandidaati tunneb ning milline on nendes seos Kaitseliidus.

Kuhu kandidaati iseloomustav essee esitada?
Kandidaati iseloomustava essee peab toimetama oma allüksuse juhatajale. Kui mingil põhjusel ei ole see võimalik, võib essee saata ka oma kodu maleva personalispetsialistile või ringkonna naiskodukaitseinstruktorile, kes edastab selle vastava allüksuse juhatusele.

Mis on konkursi tähtaeg?
Malevad ja Naiskodukaitse ringkonnad peavad kandidaadid esitama Kaitseliidu peastaapi hiljemalt 28. oktoober 2022. Selleks ajaks peavad olema jõudnud allüksuse juhatused ja maleva/naiskodukaitse ringkonna juhatused teha valiku neile laekunud kandidaatidest ning maleva personalispetsialist/naiskodukaitseinstruktor täiendada ankeeti vastavalt konkursi juhendile, samuti veenduda, et esitatud kandidaat vastab nõuetele. Seega maleval on kindlasti oma tähtaeg, mis ajaks neile vajalikud dokumendid peab esitama (sh allüksuse juhatuse otsus ja maleva juhatuse otsus).   Seetõttu on oluline küsida oma malevast, milliseks kuupäevaks nad kandidaate ootavad.

Rohkema info saamiseks loe kindlasti ka konkursi juhendit või võta ühendust oma maleva personalispetsialistiga.

Aasta kaitseliitlase konkursi juhend
Aasta kaitseliitlase ankeet
Aasta naiskodukaitsja konkursi juhend
Aasta naiskodukaitsja ankeet