et
en
Teksti suurus:
A A A

Korduma kippuvad küsimused

1. Kuidas suhestub Küberkaitseüksus teiste riigi küberturbe eest vastutavate ametkondade ja riiklike tegevustega?

- Küberkaitseüksus kui vabatahtlik küberturbe spetsialiste koondav organisatsioon toetab riikliku ”Küberjulgeoleku strateegia” eesmärke peamiselt kolmes järgmises valdkonnas:

a) teadlikkuse tõstmine küberohtudest ühiskonnas
b) infoturbe alaste teadmiste jagamine IT spetsialistide hulgas
c) osalus ühiskonnale elutähtsaid teenuseid pakkuvate kriitiliste asutuste ja ettevõtete infrastruktuuri kaitsel kriisiolukorras

- Suhted Eesti CERT-iga: Eesti CERT on teadlik ja osaleb Küberkaitseüksuse tegevuses, kriisiolukorras tegutseb Küberkaitse üksus Eesti CERT-i, Siseministeeriumi ja teiste tsiviilstruktuuride juhtimisel.

2. Missugune on suhe Kaitseliiduga?

- Küberkaitseüksus on Kaitseliidu allüksus, mis tegutseb Kaitseliidu põhikirja alusel.

3. KKÜ ülesanded, peamine tegevuse vorm?

- KKÜ ülesanded on jagada küberturbe alaseid teadmisi, tugevdada juba olemasolevat infoturbe spetsialistide koostööd

4. Mis on KKÜ juriidiline staatus?

- KKÜ on Kaitseliidu allorganisatsioon, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kaitseliidu põhikirjast ning tegutsemispõhimõtetest.

5. Keda võetakse liikmeks?

- Liikmeks võetakse üldjuhul infoturbe alaste teadmistega inimesi. Igal Küberkaitseüksuse liikmel peab olema kaks soovitajat, kes vastutavad isiku sobivuse eest. Küberkaitseüksuse liikmed ei pea olema eranditult tehniliste teadmiste ja oskustega, vaid võivad olla ka teiste küberturbe valdkonda puudutavate erialade esindajad.

6. Missuguse protseduuriga astutakse liikmeks?

- Esmalt on vaja esitada avaldus Kaitseliitu astumiseks, siis leida kaks soovitajat Küberkaitseüksusega liitumiseks. Kontaktid leiad allpoolt.

7. Kuidas käitutakse ohu korral?

- Nii nagu Kaitseliitu rakendatakse kriisiolukorras ühiskonna abistamiseks ja toetamiseks, rakendatakse ka Küberkaitse üksust tsiviilstruktuuride toetuseks ning kriitilise infrastruktuuri kaitseks (2009.a. Riigikogus vastu võetud Hädaolukorra seaduse alusel).

8. Kust saab Küberkaitseüksuse kohta informatsiooni?

- Siitsamast Kaitseliidu koduleheküljelt ja aadressilt

https://sim.cert.ee/wiki/eid:kkl:about (sisenemiseks on vaja autentida ennast ID-kaardiga)

9. Finantseerimine?

- KKü põhitegevusi toetab Kaitseliit, samuti on erafirmad toetanud varustusega ning peamine ressurss on vabatahtlike aeg ja pühendumus.

10. Kes kontrollib, et keegi Küberkaitseüksusest ei tegeleks küberründega?

- Nii nagu Kaitseliit tegeleb rahuajal väljaõppe ja valmisoleku tugevdamisega, tegeleb ka Küberkaitseüksus infoturbe teadmiste baasi laiendamisega. Küberkaitseüksusel on sisemised kontrollprotseduurid, mis tagavad kõikide liikmete käitumise vastavuse seadustega.

11. Kes töötab välja reeglistiku?

- Kaitseliit koos Kaitseministeeriumiga valmistab ette määrustiku, mille alusel Küberkaitseüksus toimib.

12. Suhted kaitseväega?

- Küberkaitse üksus suhestub Kaitseväega samamoodi nagu Kaitseliit – rahu ajal tegeleb küberturbe alaste teadmiste ja oskuste laiendamisega ning kriisiolukorras täidab riigi poolt ettenähtud ülesandeid .

13. Kas KKÜ on massiorganisatsioon või eliidi ettevõtmine?

- Küberkaitseüksus on tuumik, mis koosneb väga kõrge professionaalsuse ja väljaõppe saanud spetsialistidest, kes jagavad oma teadmisi laialdaselt korraldades koolitusi, infopäevi ja teisi teadlikkuse tõstmiseks olulisi üritusi.

14. Kas KKÜ liikmetele tehakse julgeolekukontroll?

- Küberkaitseüksuse liikmetele on kohustuslik läbida taustakontroll, mis välistab pahatahtlike kavatsustega inimeste liitumist organisatsiooniga.