et
en
Teksti suurus:
A A A

Küberkaitseüksus

Kaitseliidu küberkaitse üksus  (KKÜ) on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks

Küberkaitseüksuse missioon
on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke.

KKÜ liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike erialade spetsialistid.

KKÜ-i eesmärgid:
• vabatahtlike kõrgeltkvalifitseeritud IT spetsialistide koostöö arendamine
• kriitilise informatsiooni infrastruktuuri küberturbe taseme tõstmine läbi teadlikkuse tõusu ja parimate praktikate levitamise
• võrgustiku loomine, mis ühendab avaliku- ja erasektori kompetentsi kriisiolukorras ning organisatsiooni välja arendamine kriisi ajal tegutsemiseks
• liikmete pidev koolitamine ja väljaõpe organisatsiooni raames:
o liikmete ettevalmistamine
o tegutsemiskavade koostamine
o ennetus ja küberturvalisust suurendavad tegevused
• rahvusvahelistes küberturbe väljaõppe alastes koostöövõrgustikes osalemine

Kontakt: 
kyberkaitsekaitseliit.ee