et
en
Teksti suurus:
A A A

Lääne-Eestis algab õppus Orkaan

01.12.2023
Autor: Karri Kaas
Pärnu-, Lääne, Saare- ja Hiiumaal toimuv Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna iga-aastane õppus Orkaan tõstab kaitseliitlaste lahinguvalmidust.
Kolmanda detsembrini kestval õppusel on seekord on fookuses erinevad julgestusülesanded, eelkõige olulise taristu kaitse.
Õppusest võtab osa ligikaudu 2000 kaitseliitlast, kaitseväelast ja liitlast, kes on jaotunud mitmele õppealale. Õppuse aktiivsem faas toimub 2.-3. detsembril. Lisaks Lääne-Eestile tegutsevad õppusel osalejad ka Mulgi vallas Viljandimaal.
Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Kristjan Muld ütles, et õppus Orkaan on Lääne maleva selle aasta suurim ettevõtmine, kus kaitseliitlased harjutavad oma sõjaaja ülesandeid. Pealiku sõnul on kaasatud kõik allüksused ja ka Naiskodukaitse evakuatsioonirühmad. „Suurimad õppuse piirkonnad Lääne maleva vastutusalas on Kiltsi lennuväli ja Virtsu asula, kus võib nädalavahetusel näha liikumas Kaitseliidu tehnikat. Õppus on suurepärane võimalus oskuste lihvimiseks ja ühtsustunde tugevdamiseks," ütles major Muld.
Olulise panuse õppuse õnnestumisse annavad ka kodutütred ja noorkotkad, kes osalevad evakuatsiooniõppustel, aidates luua realistlikku olukorda meedikutele ja evakuatsioonirühmadele. Noored mängivad suurt rolli aidates evakuatsioonirühmadel rakendada oma oskusi võimalikult reaalsetes olukordades.