et
en
Teksti suurus:
A A A

Lääne-Eestis möllab peagi Orkaan

30.11.2022
Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna suurõppus Orkaan XVI toimub tänavu 2.-4. detsembril. Kaitseliidu Pärnumaa, Lääne ja Saaremaa malevate üksused harjutavad oma vastutusalal koostegevust liitlaste ja partneritega. 
Pärnu maakonnas toimub õppus kahel suuremal alal. Pärnumaa maleva rohelised üksused on koondunud Saarde ja osalt ka Häädemeeste valdade territooriumile. Lääneranna vallas aga harjutavad Lääne maleva üksused. Lisaks sellele avavad naiskodukaitsjad Pärnu linnas evakuatsioonipunkti.

Seekord juba 16. korda toimuva Orkaani fookuses on hajutatud lahingutegevus, mis on territoriaalkaitse peamine võitlusviis.
Kaitseliidu Pärnumaa maleva ja Lääne maakaitseringkonna pealiku kolonelleitnant Tõnu Miili sõnul on õppuse eesmärk kiire lahingvalmiduse saavutamine koos ladusa ja turvalise formeerimisega ning seejärel üksuste koostegevuse ja juhtimise harjutamine hajutatult. 

Lisaks Lääne maakaitseringkonnale osalevad õppusel ka teiste maakaitseringkondade ja Küberkaitseüksuse kaitseliitlased, kaitseväelased, Läti vabatahtlikud riigikaitsjad Zemessardzest, liitlased ning teised partnerid. Koostöös ametkondade ja kohalike omavalitsustega viivad Naiskodukaitse ringkonnad kõigis piirkondades läbi evakuatsiooniõppuse. 

Kogu õppuse perioodil on üle Lääne-Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja kaitseliidu tehnika liikumist ja õhuvahendite aktiivsemat tegevust, seetõttu palume olla õppuse alal liikluses veelgi tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust.

Kaitseliit saab kodukandi kaitsmist õppida just oma kodus ning on väga tänulik kohalikele elanikele ja omavalitsustele toetuse eest.