et
en
Teksti suurus:
A A A

Ligi 900 kaitseliitlast kogunevad Lõuna-Eestisse suurõppusele

05.11.2015
Lõuna maakaitseringkonna õppekogunemine oktoobris 2012
Autor: Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkond
6.- 8. novembrini leiab Tartu-, Põlva-, Valga-, Võru- ja Viljandimaal aset Kaitseliidu suurõppus SIBUL 2015, millest võtab osa ligi 900 kaitseliitlast.
SIBUL 2015 on Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna taktikalise tasandi õppus, kuhu on kaasatud Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad ja Küberkaitseüksus.

"Tegemist on Lõuna maakaitseringkonna esimese suurõppusega, mille eesmärk on hinnata allüksuste tänavuse väljaõppetsükli jooksul õpitut ning harjutada koostööd 2. Jalaväebrigaadiga," ütles Kaitseliidu Tartu maleva pealik ja õppuse juht major Kalle Köhler.

Õppuse käigus harjutavad Kaitseliidu üksused iseformeerumist, linnakute julgestamist, tegevust hoonestatud alal ning maa-ala julgestusülesandeid. Kaitseliidu üksused tegutsevad 7. ja 8. novembril Tartus Raadi linnaosas, Tartumaal Luunjas, Valgamaal Hellenurme külas ja Pikasillas ning Võrumaal Nursis.

Õppusesse on kaasatud ka Kaitseliidu Küberkaitseüksus, kuna selle pealiku Andrus Padari sõnul on kaasaegses sõjas küberkomponent olemas kõigis relvaliikides.

"Seepärast osaleb õppusel ka küberkaitseüksus, mille eesmärgiks on treenida Kaitseliidu juhte, et nad tunneks ära sotsiaalsel manipulatsioonil (social engineering) põhinevaid küberründe katseid, mida vastane võib teha info hankimiseks või meie mõjutamiseks," ütles Padar. Padari sõnul hinnatakse õppuse raames ka Kaitseliidu välisside süsteemide turvalisust, et muuta neid vastupidavamaks hübriidsõja tingimustes.

Paralleelselt suurõppusega SIBUL 2015 viib Naiskodukaitse Tartu ringkond läbi evakueerimisõppuse Sipelgas 2015, mille käigus harjutatakse Tartu maleva liikmete perekondade evakueerimist ohu korral.

"Kui Kaitseliidu Tartu maleva liikmetel on vaja asuda täitma oma kohustusi Eesti riigi ees, peavad nad olema kindlad, et nende pered on kaitstud. Naiskodukaitsjad on õppinud evakuatsiooni teoorias ning õppuse Sipelgas 2015 eesmärk on rakendada neid teadmisi (logistika, side, transport, majutus) ka praktikas," ütles Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor Leane Morits.