et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu liikmemaks

Kaitseliidu liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja ning liikmemaksust vabastamise kord 

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest.
Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot.
Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31.märtsiks.
Liikmemaksust on vabastatud noor- ja auliikmed.
Tasutud liikmemaks kuulub allüksusele, kelle liige liikmemaksu tasus.
 
Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu arvelduskontole SEB Pangas.

Makse saaja: Kaitseliit
Saaja arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
BIC: EEUHEE2X


Kindlasti tuleb juurde märkida viitenumber, mis on igal maleval ja Küberkaitse üksusel erinev.

Alutaguse malev – 62020100025
Harju malev – 62020100038
Jõgeva malev – 62020100041
Järva malev – 62020100054
Küberkaitse üksus - 62020100177
Lääne malev – 62020100067
Põlva malev – 62020100070
Pärnumaa malev – 62020100083
Rapla malev – 62020100096
Saaremaa malev – 62020100106
Sakala malev – 62020100119
Tallinna malev – 62020100122
Tartu malev – 62020100135
Valgamaa malev – 62020100148
Viru malev – 62020100151
Võrumaa malev – 62020100164

Selgitusse märkida:
  • inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse
  • malevkonna või kompanii nimi, kuhu kuulutakse
  • aasta, mille eest makstakse
Näiteks: Mari Maasikas, Risti malevkond 2012

Liikmemaksudena laekunud raha antakse malevkonna juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab malevkonna juhatus.