et
en
Teksti suurus:
A A A

Marek Ranne

Ametikoht: Kaitseliidu ülema õigusnõunik
Struktuuriüksus: Kaitseliidu ülema administratsioon
Telefon: 5886 8187
Lühinumber: 59118
E-post: marek.rannekaitseliit.ee

Ametikoha eesmärk:
Kaitseliidu ülema õigusnõustamine ja tema esindamine Kaitseliidu õigusloome valdkonda puudutavates küsimustes. Kaitseliidu nimel õigusloome valdkonnas koostöö teostamine institutsioonide ja organisatsioonidega. Kaitseliidu struktuuriüksuste erialapealik-juristi tegevuse koordineerimine. Juristide sektsiooni tegevuse korraldamine ja koordineerimine.

Marek Ranne täidab alates 01.01.2021 Kaitseliidu peastaabi juriidilise teenistuse juhataja ülesandeid.