et
en
Teksti suurus:
A A A

Märkame oma malevas ja ringkonnas tublimaid!

28.09.2016
Aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase väljakuulutamine 2015
Autor: Kristjan Prii
Hea meel on teatada, et traditsiooniliselt on võimalik esitada konkursile „Aasta kaitseliitlane“ ja „Aasta naiskodukaitsja“ silmapaistvaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid.
Konkursi põhieesmärgiks on vabatahtlikul initsiatiivil põhineva organisatsiooni arendamise olulisuse esiletõstmine. Meil on väga palju liikmeid, kes innukalt annavad oma panuse Eesti riigikaitsesse läbi Kaitseliidus ja Naiskodukaitses tegutsemise.

Konkursile saavad kandidaate esitada kõik Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmed ja töötajad. Osalemiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused: kandidaat peab olema olnud vähemalt kolm aastat vabatahtlik liige, olema oma tegevusega teistele eeskujuks ja tema panus peab olema Kaitseliidu arengusse märkimisväärne. Konkursile ei saa esitada Kaitseliiduga töösuhtes olevaid isikuid (va kaitseliidu seaduse § 69 alusel valveteenust osutavad isikuid). Konkursil osalemise juhendid on kättesaadavad Kaitseliidu kodulehelt ja Naiskodukaitse siseveebist.

Peastaabi personaliosakond ootab kandidaatide ankeete ja esseesid paberkandjal kinnises ümbrikus, mille peale on kirjutatud märksõna “Aasta naiskodukaitsja”/“Aasta kaitseliitlane” või digitaalselt allkirjastatult läbi GoPro (juurdepääsuõigusega ainult personaliosakond) hiljemalt 11. novembriks 2016.

„Aasta kaitseliitlase 2016“ ja „Aasta naiskodukaitsja 2016“ valivad välja Kaitseliidu ülema ja Naiskodukaitse esinaise poolt moodustatud komisjonid. Väärikad rändauhinnad, naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast kujutavad pronkskujud antakse uutele tiitliomanikele üle 2017. a jaanuari alguses.

„Aasta naiskodukaitsja“ tiitleid omavad:
2010 Kristiina ABEL Tartu ringkonnast
2011 Nele PERNITS Rapla ringkonnast
2012 Lembe LAHTMAA Sakala ringkonnast
2013 Anu SAUE Lääne ringkonnast
2014 Kaire LÕHMUS Järva ringkonnast
2015 Triinu KÜÜNAL Jõgeva ringkonnast

„Aasta kaitseliitlase“ tiitleid omavad:
2010 Madis MINTEL Lääne malevast
2011 Kaupo VARIK Pärnumaa malevast
2012 Kristjan BACHMAN Tartu malevast
2013 Meelis TINNO Alutaguse malevast
2014 Tiia KIIS Võrumaa malevast
2015 Aare KABEL Järva malevast

Märkame oma malevas ja ringkonnas tublimaid!

Konkursi "Aasta naiskodukaitsja 2016" juhend
Konkursi "Aasta kaitseliitlane 2016" juhend
Aasta naiskodukaitsja ankeet
Aasta kaitseliitlase ankeet