et
en
Teksti suurus:
A A A

Meelis Kiili

Kindralmajor Meelis Kiili
Sündinud 20. märtsil 1965

Haridus:
1984 – 1991 Eesti Põllumajanduse Akadeemia, põllumajanduse elektrifitseerimine, elektriinsener (kvalifikatsioon vastav magistrikraadile)
1999 – 2000 Balti Kaitsekolledž
2006 – 2007 NATO Rooma Kaitsekolledž
2011 Ameerika Ühendriikide maaväe sõjakolledž (Master of Strategic
Studies
)

Täiendharidus:
1993 – 1994 ohvitserikursus Eestis
1994 – 1995 Briti kuningliku merejalaväe Balti pataljoni kursus
1995 Rootsi kaitsejõudude väljaõppekeskus (SWEDINT), ÜRO vanemstaabiohvitseri kursus (UNSOC)
1997 ÜRO sõjalise vaatleja kursus (UNMO) Šveitsis
2001 NATO kool Obergammergaus, Euroopa julgeoleku kursus
2001 NATO kool Obergammergaus, NATO tsiviilõnnetuste abi planeerimise ja tsiviil-militaarkoostöö kursus (CEP/CIMIC)
2003 Cambridge’i ülikool, inglise keele kursus

Teenistuskäik:
1991 – 1993 elektriinsener; Kaitseliidu Lääne – Viru maleva vabatahtlik liige, Miila jao laskur ja Porula rühma rühmavanem
1993 – 1994 Kaitseliidu Lääne – Viru maleva instruktor ja staabiülem
1996 – 1997 Balti pataljoni Eesti kontingendi väljaõppeohvitser
1997 – 1998 Rahuoperatsioonide Keskuse staabiülem
1998 – 1999 Rahuoperatsioonide Keskuse ülem
1999 – 2000 Balti Kaitsekolledži õppur-ohvitser
2000 – 2003 NATO Northwoodi peakorteri staabiohvitser
2003 – 2005 maaväe staap, vanemstaabiohvitser
2005 – 2006 maaväe staabi ülem
2006 – 2007 kaitsejõudude peastaabi ülema asetäitja
2008 – 2010 Eesti kaitseatašee Ameerika Ühendriikides ja Kanadas
2010 – 2012 Balti Kaitsekolledži ülem
2012 – 2019 Kaitseliidu ülem

Auastmed:
1994 lipnik
1995 nooremleitnant
1997 leitnant
2000 kapten
2003 major
2005 kolonelleitnant
2009 kolonel
2010 brigaadikindral
2017 kindralmajor

Autasud:
Kaitseliidu Valgeristi I klass
Kaitseliidu teenetemedali III klass
Kaitseministeeriumi teeneteristi II klass
Kaitseministeeriumi hõberinnamärk
Kaitseväe teenetemärk (riigikaitselised teened)
Kaitseväe eriteenete rist
Mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“
Kaitseväe langevarjuri 3. Järgu rinnamärk
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
Maaväe ohvitseri kuldrist
Kaitsejõudude Peastaabi teeneterist
LtVÕK Tapa VÕK teenetemärk
Maaväe Staabi rinnamärk

Perekond: abielus, kaks tütart