et
en
Teksti suurus:
A A A

Nädalavahetusel algab kümnes „Kotkalend“

01.10.2021
2.-9. oktoobrini saab Alust jälle sõjapealinn, sest toimub Kaitseliidu kooli tasemekursuste hindamisharjutus „Kotkalend“.

Õppus toimub Kaitseliidu kooli erinevate kursuste lõpuharjutusena juba kümnendat korda. Sel aastal lõpetavad „Kotkalennul“ oma pea aastased õpingud Nooremallohvitseri kursus, Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem) ja Reservohvitserikursus  (rühmaülem). Ei kursuslaste ega instruktorite jaoks pole need kursused kergemate killast olnud, liiga palju on tulnud tegutseda onlainis ja soovitust vähem on praktiseeritud väljas. Seda oodatum on muidugi „Kotkalend“, kus ollakse terve nädala välitingimustes tegutsemas.
Vastutegevust teeb õppijatele Scoutspataljon.

Samuti sooritavad oma kursuse lõpu praktika „Kotkalennu“ väliköögis Välikoka kursus ja Toitlustusmeeskonna juhi kursus. Välikatlad pannakse tossama Alu mõisa õuel ja tühja kõhtu ei pea ükski õppusel osaleja kartma.
 
Harjutuse eesmärgiks on anda tulevastele ülematele võimalikult terviklik pilt nende rollist oma allüksuse juhtimisel. Antud harjutuse raames ka hinnatakse tulevasi juhte erinevate lahingülesannete täitmisel üksuse ülema rollis. Kokku võtab õppusest osa 150 kaitseliitlast ja kaitseväelast. Harjutuse juht on Kaitseliidu kooli pealik kolonelleitnant Meelis Pernits.

Kotkas sirutab tiibu lisaks Alule veel Kuusiku, Kodila ja Vaimõisa piirkonnas. Liikumas võib näha kaitseväe vormides relvastatud võitlejaid. Kaitseliidu ja Kaitseväe sõidukid liiguvad põhiteedel ning ainult selleks ettenähtud teedel ja sihtidel. Imitatsioonivahendeid kasutatakse tiheasustusaladel minimaalselt ja öörahu ajal üldse mitte.

„Kotkalend 2021“ saab edukalt tegutseda tänu kohaliku omavalitsuse juhtide ja kohalike elanike vastutulekule ning toele. Korraldajad paluvad võimalikel huvilistel õppuse tegevusele mitte liiga lähedale tulla ja loodavad inimeste mõistvale suhtumisele. Omalt poolt näitavad harjutusel osalejad, et hoolivad puhtast keskkonnast ja jätavad endast loodusesse maha võimalikult minimaalse jälje.

Kõrget lendu, kotkad!