et
en
Teksti suurus:
A A A

Näitus „Kaitseliit 95“ Rapla Ühisgümnaasiumis


Kaitseliidu 95. aastapäevale pühendatud näitust, mis oli esmakordselt üleval Narva kolledžis aasta tagasi saab nüüd näha novembrikuu lõpuni Rapla Ühisgümnaasiumis.  
11. novembril 1918 avalikult tegevust alustanud põrandaalune Kaitseliidu organisatsioon oli esialgu ainus Ajutise Valitsuse käsutuses seisnud relvaorganisatsioon, mille nimekirjades oli Eesti Vabadussõja (1918-1920) alguses ümmarguselt 11 000 kaitseliitlast 240 ohvitseriga.
 
Kaitseliidu liikmeskond kasvas pärast 1. detsembri 1924 kommunistliku mässu väga kiiresti, ühe aasta jooksul astus sinna 25 000 meest.
 
Eesti sõjaajalukku kuulub Kaitseliidu väljakujundajana, juhina ja ideoloogina viieteistkümne aasta kestel (1925-1940) kindralmajor Johannes Orasmaa.
 
1939. aastaks ületas isikkoosseis 40 000 mehe piiri. Koos Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütardega hõlmas organisatsioon 100 000 liiget.
 
Eestis algas kohalike kaitseliitlike üksuste taasloomine erinevates piirkondades 1980. aastate lõpul. Üleriigilise organisatsioonina otsustati Kaitseliit taastada 17. veebruaril 1990. aastal. Taastamiskoosolekul Järvakandis oli enamus kokkutulnud 125 mehest-naisest Eesti Kodanike Komiteede ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) liikmed.
 
12. juulil 1991 kehtestati 1934. aasta kodukord, Kaitseliidu riikliku tunnustamiseni jõuti 1991. aasta sügisel.
 
Kaitseliit oli säilinud inimeste mälus usaldusväärse, ühiskonda siduva ja erakonnapoliitikat välistava organisatsioonina.
 
Kaks Kaitseliidu jaoks võrdselt olulist ülesannet tänapäeval on kogu elanikkonna vabal tahtel ja omaalgatusel tugineva valmisoleku tõstmine ning sõjalise riigikaitse tagamine.
Kaitseliidus oli 2014. aasta 01. juuli seisuga koos eriorganisatsioonidega 23 231 liiget.
 
Kolm püstformaadis kahepoolset näitusestendi koostas ja kujundas Kaitseliidu muuseumikogude põhjal Tanel Lään
 
 Rapla Ühisgümnaasium ja Kaitseliidu muuseum paluvad võtta ühendust ja teada anda, kui kellegil on kodus Kaitseliiduga seotud ajaloolise väärtusega esemeid, fotosid jm., mida ollakse lahkelt nõus deponeerima, siis saab seda näitust veel täiendada.
 
Järgmise aasta alguses avatakse Pärnu Muuseumis suur Kaitseliidu ajaloonäitus, mille koostamise ja teostamisega juba tegeletakse. Ka selle näituse tarbeks on teretulnud inimeste erakogudes olevad ajaloolise väärtusega esemed, dokumendid, fotod ja trükised. Kaitseliidu näitus Rapla Ühisgümnaasiumis
Autor: Siim Solman