et
en
Teksti suurus:
A A A

Näitus „Kolonel Friedrich-Karl Pinka 120“ Valga Kultuurikeskuses

Kolonel Pinka sünniaastapäevale pühendatud näitust saab vaadata Valgas aasta algusest kuni 10. märtsini.

Friedrich-Karl Pinka VR I/3, II/3 sündis 20. oktoobril 1895 Viljandimaal Kärstna vallas Murikatsi karjamõisa rentniku pojana. Üldhariduse omandas Valga Reaalkoolis. Lõpetas Pauli Sõjakooli Petrogradis 1915 lipnikuna, Vabariigi Sõjakooli ohvitseride kursused 1923 ning Kõrgema Sõjakooli 1938. aastal. Esimesest maailmasõjast võttis osa ohvitserina Riia rindel 1915 – 1917 ja tõusis staabikapteniks ja kompaniiülemaks. 1917. a. detsembris astus 2. Eesti polku Viljandis, kus määrati marsiroodu ülemaks kuni väeosa likvideerimiseni Saksa okupatsioonivõimude poolt.
Eesti Vabadussõja puhkedes formeeris Viljandis detsembri lõpul 1918 Scouts-Rügemendi, kus oli väeosa lahingutegevuse juhiks ja rügemendiülemaks kuni 1921. aastani. Lahingus Ostrovi lähistel sai raskelt haavata. Aastail 1921 – 1925 oli Pinka Kalevi pataljoni ülem. 
Kolonel Pinkal olid suured teened Kaitseliidu Tallinna maleva väljakujundajana, juhina ja ideoloogina üheksa aasta kestel (1925-1934). 
 
Alates 1934. aastast oli Valga Sõjaväeringkonna ülem, 1936. a-st Lääne-Saare Sõjaväeringkonna ülem, 1939. a. detsembrist Viru-Järva Sõjaväeringkonna ülem ning 1. diviisi ülema abi. Ta osales Ohvitseride Keskkogu juhatuses, Vabadusristi Vendade Ühenduse vanemate-nõukogus, oli Eesti Laskurliidu üks asutajaid ja esimene esimees.
Pinka oli autasustatud mitmete Eesti Vabariigi, samuti Vene, Läti, Poola ja Soome aumärkidega.
14. juunil 1941 kolonel Pinka arreteeriti ja hukati mahalaskmise teel 16. jaanuaril 1942 Kirovi vanglas.
 
Näitusel on eksponeeritud 57 fotot,  mida vaataja näeb esmakordselt. Teenistusajast Valgas on välja pandud kolm fotot 1935-st ja 1936. aastast. Enamus fotodest näitusel on poja Erik-Herbert Pinka erakogust koos selgitavate tekstidega. 
Näituse koostas Tanel Lään.
 

Kolonel Fr-K. Pinka
Autor: Kaitseliidu muuseum