et
en
Teksti suurus:
A A A

Näitus „Teerajajad“ Kiek in de Kökis

  Kaitseliidu ja spordiklubi Kulter-Eesti ühine lähiajaloo näitus Tallinna Linnamuuseumi suurtükitornis on pühendatud Kaitseliidu taasasutamise 25. aastapäevale.
 
  11. septembril 1989 aastal loodi Muinsuskaitse Seltsi turvateenistus, millest  sai juriidilise isikuna EMS-i juures tegutsev klubi Kulter,  mille nimi tuleneb sõnadest „kultuur“ ja „tervis“ – lähtutud põlisest loosungist „Terves kehas terve vaim!“ Eesmärgiks oli taasäratada Kaitseliidu traditsioone, mis sobis tollasesse poliitilisse konteksti ja vastas rahva huvidele. Tegeleti nii enesekaitsetreeningutega kui ka näiteks ajalooloengute või perepäevade läbiviimisega. Käidi asutustes selgitamas Kaitseliidu taastamise vajadust.
  Tänasel päeval tegutseb Kulter Kindral Johan Laidoneri Seltsi noorteühendusena ja eestvedajaks on nagu ikka Ülo Lomp.
 
  Kolonelleitnant Riho Ühtegi on meenutanud: „1990. aastate alguses oli Kaitseliidu allorganisatsioonide eksistentsi võtmeks koosolekute pidamine. Mida regulaarsemalt kohalik organisatsioon koos käis, seda elujõulisem ta oli. Meedias liikus palju moonutatud informatsiooni, kohaliku elu tasandil oli palju probleeme ning mehed tahtsid sellest teada ja rääkida. Peale selle taheti ka midagi ära teha. Enne Kaitseliitu olid teabevahetuskohtadeks nn spordiseltsid ja -klubid. Paar sellist, näiteks Tarapitha ja Kulter, olid ka Kaitseliidu eellasteks. Pärast Kaitseliidu taastamist võtsid organisatsiooni kohalikud harud teatepulga üle.“
 
  Näitusestendidel on pildid nendest teerajajatest, kes aktiivselt osalesid Kaitseliidu taasasutamisel aastatel 1990-1993 ja kellede panus taastatud Eesti omariiklusse on väga suur.
 
  Näituse ning vene-, soome- ja ingliskeelsed annotatsioonid koostas Tanel Lään.
 
 


PILT:  
Kaitseliidu Rapla Maleva noored kaitseliitlased relvaõppusel 1992. a. märtsis.
Vasakult esimene Heldur Toomet (KL PS ülem 1992-1993)

Fotod Kaitseliidust 1990-1993