et
en
Teksti suurus:
A A A

Kindralmajor Neeme Väli

Kaitseliidu ülema kt 20.01.1996 - 07.04.1997

Sündinud 1. juunil 1965 Paides

Haridus:

2006 Tartu Ülikooli Õigusinstituut

Sõjaline haridus:

1993 ohvitseride täiendus- ja väljaõppekursus Eestis
1993 juhtimiskursus Rootsi sõjaväeakadeemias
1994 kergejalaväe kompaniiülema kursus Hammelburgi jalaväekoolis, Saksamaal
1998 – 1999 Bundeswehr'i staabi- ja juhtimisakadeemia Saksamaal

Teenistuskäik:

1990 Kaitseliidu kompaniiülem
1991 Kaitseliidu Järvamaa maleva pealik
1993 Kaitseliidu Peastaabi ülem
1996 Kaitseliidu ülema kohusetäitja
1997 kaitseväe juhataja nõunik
1999 Kaitsejõudude Peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna vanemstaabiohvitser
2000 NATO Põhja-Euroopa väekoondise staabi staabiohvitser Hollandi Kuningriigis
2003 Kaitsejõudude Peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna vanemstaabiohvitser
2004 Kaitsejõudude Peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem
2006 Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja
2007 Kaitseväe Peastaabi ülem

Auastmed:

1993 nooremleitnant
1994 leitnant
1995 kapten
1996 major
2001 kolonelleitnant
2006 kolonel
2009 brigaadikindral
2012 kindralmajor

Autasud:

Kotkaristi IV klassi teenetemärk
Valgeristi III klass
Valgeristi II klass
Kaitseväe teenetemärk
Kaitseliidu teenetemärgi eriklass
Kaitsejõudude Peastaabi teenetemärk
Mälestusmedal “10 aastat taastatud kaitseväge”