et
en
Teksti suurus:
A A A

Noorteorganisatsioonid allkirjastasid iga-aastase väliskoostöö protokolli

27.10.2023
Autor: Markus Sein
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste peavanemad allkirjastasid koostööprotokolli Läti, Leedu, Ühendkuningriigi ja Poola riigikaitseliste noorteorganisatsioonide esindajatega, tugevdades seeläbi rahvusvahelist koostööd ja sõprust.
Koostööprotokollis lepiti kokku ühisüritused, mille raames on noortel ja nende juhendajatel võimalik 2024. aastal osaleda erinevates laagrites, võistlustel ja koolitustel nii Eestis, Lätis, Leedus, Poolas kui ka Ühendkuningriigis. Ürituste hulka kuuluvad muuhulgas „Ernake“, „Mini-Erna“, suurlaager „Spekter“, „Baltic Guard“, mitmed rahvusvahelised spordi- ja kultuuriüritused, samuti kogemuste vahetamise ja koostöö tugevdamise eesmärgil toimuvad töökohtumised.
Kodutütarde peavanem Ave Proos tõi välja, et iga-aastane silmast silma kohtumine ja koostööprotokolli allkirjastamine on oluline samm suhete tugevdamisel ning rõhutas, et rahvusvahelised kogemused on hindamatuks varaks nii noortele kui ka nende juhendajatele. Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm märkis, et koostöö tugevdamine naaberriikide ja kaugemate partneritega on oluline nii õppimise kui ka kogemuste jagamise vaatenurgast, tuues uusi ideid ja lähenemisi noorsootööle Eestis.
Alates 2002. aastast on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid teinud tihedat koostööd Läti Jaunsardze ja Leedu Šaulių Sąjunga organisatsioonidega. Viimaste aastate jooksul on meie koostööpartnerite ring laienenud, hõlmates ka Poolat ja Ühendkuningriiki.