et
en
Teksti suurus:
A A A

Oodatakse tagasisidet Kaitseliidu arengukava 2035 kavandile

06.07.2023
Teema tutvustuseks esitame väljavõtte Kaitseliidu arengukava 2035 kavandi sissejuhatusest:
Kaitseliidu arendamiseks on erinevatel aegadel kasutatud arenguteese või koostatud arengukavasid. 2013. aastal Kaitseliidu seaduse  muudatuse jõustumisel muutus Kaitseliidu arengukava olemasolu seaduse järgi kohustuslikuks dokumendiks. Vastavalt Kaitseliidu seadusele kinnitab arengukava Kaitseliidu juhtimises osalev kõrgeim juhtorgan – keskkogu. Kaitseliidu arengukava 2035 (KLAK35) lähtub seni kehtinud Kaitseliidu arengukavast 2030. KLAK35 on järjekorras teine ja see toetub KLAK30 raames alustatud tegevustele. KLAK35 on suunistatud Eesti julgeolekupoliitika alustes (2023) kirjeldatud põhimõtetest ning võtab arvesse erinevate sõjalist riigikaitset ja kriisiohjet reguleerivate seaduste sisu ja mõtteid selleks, et olla valmis täitma ülesandeid nii sõjas kui mittesõjaliste kriiside korral. KLAK2035 ajahorisont on aasta 2035 koos sellele järgnevate aastatega ja see tähistab Kaitseliidu soovitud tulevikku, näidates, millistele väljakutsetele tuleb keskenduda.“

Dokument algab Kaitseliidu keskjuhatuse pöördumisega Kaitseliidu struktuuri- ja selle allüksuste juhatuste poole. Sellele järgneb KLAK 2035 põhitekst. Ülalpool oleva lingi kaudu on Teil võimalus tutvuda koostatud kavandiga. Lisaks juhatuste informeerimisele võib tagasisidet anda ka meili teel: klakkaitseliit.ee

Head lugemist ja kaasamõtlemist!